Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kancelaria Adwokacka
RODO

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

RODO - przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję Panią/Pana o tym, w jaki sposób Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 69 lok. 6.
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu: wykonania umowy; podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; odpowiedzi na zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź drogą e-mailową; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania umowy, wykonania zleconej czynności i udzielenia odpowiedzi na zapytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy, do wykonania zleconego zadania i do odpowiedzi na zapytania. W przypadkach, kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.
  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa, pomiotom współpracującym z administratorem i ich podwykonawcom. 
  7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jednocześnie informujemy, że Kancelria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną i doradztwo w zakresie wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

RODO

Słowa kluczowe: rodo, adwokat, rodo, adwokat rodo, Łódź, Zgierz, Ozorków, RODO adwokat Łódź