Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy można wykorzystać przed sądem dowód z nagrań?

Czy można w sprawie sądowej cywilnej wykorzystywać nagrania audio bądź wideo? Czy jest to prawnie dopuszczalne? Czy sądy godzą się na wykorzystywanie tego typu dowodów? Jak to wygląda z punktu widzenia praktyki adwokata?

Według art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jednocześnie od art. 243 (1) k.p.c. mamy wymieniony szeroki wachlarz źródeł dowodowych w tym. m.in. dowód z dokumentu, zeznania świadka, opinia biegłego, czy przesłuchanie stron.  

Nagranie rozmowy jako dowód

Zgodnie z art. 308 k.p.c., dowody z innych dokumentów, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Jak wynika z wyżej zacytowanego przepisu, sam Kodeks postępowania cywilnego wprost wskazuje, że dowód z nagrania jest możliwy do przeprowadzenia i stosujemy do niego przepisy dotyczące dowodu z oględzin.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów powszechnych, nie ma zasadniczych powodów do dyskwalifikacji dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców (vide: wyrok SA w Poznaniu z 23.1.2013 r., I ACa 1142/12).

Kancelaria Adwokacka Łódź

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych m.in. w sprawach cywilnych, spadkowych, rodzinnych, odszkodowawczych, gospodarczych, czy karnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia Państwa problemu prawnego.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, porady prawne, adwokat w Zgierzu, reprezentacja przed sądem, sprawy o zapłatę, Kancelaria adwokacka, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej