Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Reprezentacja przed sądem

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka oferuje kompleksowe wsparcie prawne, począwszy od etapu przedsądowego, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym. Zapewniamy reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, prokuraturami oraz innymi organami państwowymi na obszarze całej Polski. Mamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw sądowych dla naszych Klientów.

Obecne przepisy – zwłaszcza jeżeli chodzi o regulacje w zakresie procedury przed sądami – zawierają szereg formalnych wymogów, obostrzeń, czy też terminów, których należy bezwzględnie przestrzegać. Niejednokrotnie w naszej praktyce mieliśmy do czynienia z przypadkami, gdzie na skutek błahych - na pierwszy rzut oka – zaniedbań, prosta sprawa stawała się sprawą przegraną. Pozorna oszczędność przejawiająca się działaniem na własną rękę bez wsparcia adwokata może spowodować finalnie nie tylko utratę dochodzonych przez nas roszczeń, ale także może spowodować obciążenie nas kosztami całego postępowania, w tym kosztami np. związanymi z opiniami biegłych sądowych, czy kosztami ustanowienia adwokata czy radcy prawnego przez stronę przeciwną.    

Należy również mieć na uwadze, że obowiązujące przepisy dają nam również szereg możliwości, czy też ułatwień, które możemy wykorzystać w toku postępowania przed sądami np. przepisy dotyczące zabezpieczenia roszczeń, czy też regulacje w zakresie zakazów dowodowych.  Adwokat może w tym zakresie okazać się bezcennym wsparciem, bowiem osoba niereprezentowana przez adwokata może nie zdawać sobie nawet sprawy z przysługujących jej możliwości prawnych.

Mając na uwadze powyższe uwagi, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej. Pomożemy w dokonaniu oceny nurtującego Państwa problemu prawnego, a w razie możliwości podjęcia właściwych korków prawnych, wskażemy optymalne rozwiązania prawne.   
 

Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że w procedurze cywilnej istnieje możliwość przesłuchania świadków w drodze pomocy prawnej przez sąd właściwy dla ich miejsca zamieszkania. Często się zdarza, że na świadków powoływane są osoby, które mieszkają kilkaset kilometrów od sądu, w którym zawisła dana sprawa. Wówczas np. z uwagi na odległość, nieporadność, czy utrudnienia w zakresie połączeń komunikacyjnych zasadnym jest złożenie wniosku właśnie o przesłuchanie osoby wezwanej w drodze pomocy prawnej. Pytanie, czy taka możliwość istnieje również co do samych stron postępowania, tj. powoda czy pozwanego, czy też przy postępowaniu nieprocesowym, co do uczestników postępowania.

Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza?

W przypadkach, kiedy kierujemy określone roszczenia przeciwko - nazwijmy to - „podmiotom publicznym, samorządowym” może pojawić się problem, jak prawidłowo oznaczyć stronę pozwaną. Czy pozwać Urząd Gminy, Miasto, Gminę, Prezydenta, Burmistrza, a może Skarb Państwa, a może wyodrębnioną jednostkę budżetową? Jak prawidłowo wskazać stronę pozwaną? Jakie są konsekwencje złego oznaczenia strony pozwanej?

Umorzenie kosztów sądowych

Co to są koszty sądowe? Kto ponosi koszty sądowe w razie przegrania sprawy? Czy można coś zrobić z zasądzonymi kosztami sądowymi? W jaki sposób uniknąć płacenia zasądzonych kosztów sądowych? Czy można umorzyć koszty sądowe? Czy można rozłożyć koszty sądowe na raty? W jaki sposób może pomóc adwokat? Jakie przepisy regulują materię dotyczącą kosztów sądowych?

Skarga na przewlekłość postępowania

Częstokroć zdarza się, że sprawy na których bardzo nam zależy leżą miesiącami, a nawet latami w sądach, czy w prokuraturze i mamy wrażenie, że za wiele nie dzieje się z nich. Dzwonimy, pytamy, prosimy, a nawet składamy pisma z prośbą o przyśpieszenie sprawy i nadal nie widać wymiernych efektów. Czy jest jakiś sposób, aby przyśpieszyć sprawę w sądzie, w prokuraturze?

Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem?

W jaki sposób przeciwdziałać przewlekaniu postępowania sądowego? Czy istnieją instrumenty prawne umożliwiające przyśpieszenie postępowania sądowego? Co w sytuacji, gdy strona przeciwna w sposób uporczywy dąży do przewlekania postępowania? W jaki sposób przyśpieszyć postępowanie cywilne?  

Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić?

W toku postępowania przed sądem może się okazać, że dochodzona przez nas pierwotnie kwota traci na aktualności z różnych względów… Np. biegły wycenił naszą szkodę na większą wartość. W jaki sposób można wówczas rozszerzyć kwotę wskazaną w pozwie?

Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych

Od 7 listopada 2019 r. wchodzą nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych. W dniu tym kończy się domniemanie doręczenia po tzw. powszechnie podwójnej awizacji. 

Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody

Co oznacza, że można żądać wznowienia postępowania cywilnego w razie wykrycia faktów lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu?

Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie?

Czy można w sprawie sądowej cywilnej wykorzystywać nagrania audio bądź wideo? Czy jest to prawnie dopuszczalne?

Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej

Czy można przed wytoczeniem sprawy sądowej zabezpieczyć dowód, który będzie później wykorzystany w sprawie sądowej?

Słowa kluczowe: spadki Łódź, prawo spadkowe adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, dobry adwokat w Łodzi, odszkodowania Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz