Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie karalności czynów nieletnich

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI CZYNÓW POPEŁNIONYCH PRZEZ NIELETNICH

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, a dokładniej rzecz ujmując wg. jej art. 14 w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W art. 14 wymienia się przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu wykroczeń, ponieważ czyny karalne nieletnich mogą występować w postaci przestępstwa powszechnego, przestępstwa skarbowego albo też wykroczenia powszechnego lub skarbowego.

Jak wynika z powyższego ustawa o postępowaniu w sprawach karnych nieletnich nie reguluje samodzielnie materii przedawnienia karności czynów popełnionychsprawy karne adwokat nieletnich przez małoletnich. Jest w tym zakresie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu karnego skarbowego, a także Kodeksu wykroczeń.

W postępowaniu dotyczącym nieletnich stosuje się zatem przepisy części ogólnej w/w ustaw pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oznacza to zastosowanie zasad ogólnych prawa karnego i prawa wykroczeń przed sądem rodzinnym w sprawach o te czyny. Należy pamiętać, że pierwszeństwo daje się w tym względzie ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie będą mieć zastosowania te instytucje ustaw karnych, które dotyczą instytucji niewystępujących w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, np. recydywa czy środki związane z okresem próby.

Mówiąc o odpowiednim stosowaniu przepisów w/w ustaw karnych w postępowaniu wobec nieletnich w zakresie przedawnienie karności przestępstw czy wkroczeń mam na myśli sięgnięcie do rozwiązań przewidzianych w art. 101 – 105 Kodeksu karnego, art. 44 Kodeksu karnego skarbowego, czy art. 45 Kodeksu wykroczeń.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej adwokata w sprawach nieletnich – zarówno w zakresie obrony nieletniego, jak i reprezentowania interesów strony pokrzywdzonej – zapraszamy do kontaktu. Naszym zdaniem, adwokat w sprawach nieletnich jest w stanie wiele wnieść do sprawy, przyczyniając się tym samym do jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla nieletniego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w tzw. „sprawach nieletnich”.

Adwokat od spraw karnych – Kancelaria Adwokacka Łódź – sprawy karne

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi a także w Zgierzu oferuje reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych i karno-skarbowych. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w szeroko rozumianych sprawach karnych na terenie całego Kraju. Prowadzimy min. sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko życiu i zdrowiu. Posiadamy dużą praktykę w sprawach tzw. przestępstw narkotykowych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

  

Słowa kluczowe: adwokat dla nieletnich, sprawy karne, prawnik Łódź sprawy karne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, czyny nieletnich, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz.

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?