Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Treść wypowiedzenia umowy o pracę

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak sformułować wypowiedzenie umowy o pracę?

Czy wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na „niespełnianie oczekiwań pracodawcy” bądź „brak zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych” jest wystarczające?

Dla przykładu z własnego podwórka, według Sądu Rejonowego w Łodzi, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę o w/w treści naruszał art. 30 § 4 Kodeksu pracy, bo przyczyna wypowiedzenia nie jest wystarczająco skonkretyzowana. Z tej przyczyny Sąd uznał, że roszczenie pracownika o odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowypadek przy pracywy o pracę zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Zdaniem Sądu Rejonowego w Łodzi, użycie w wypowiedzeniu sformułowania „niespełnianie oczekiwań pracodawcy” bądź „brak zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych” jest niekonkretne, niejasne oraz zbyt mało precyzyjne, a więc ewidentnie nie odpowiada wymaganiom przewidzianym przez art. 30 § 4 Kodeksu pracy.

Należy pamiętać, że pracownik nie musi wnioskować do pracodawcy o poinformowanie go o przyczynach zakończenia umowy, gdyż podanie przyczyny wypowiedzenia jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. Ma to o tyle znaczenie, gdyż znajomość powodów wypowiedzenia umowy o pracę umożliwia byłemu pracownikowi podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu się do sądu pracy. Sąd Najwyższy już niejednokrotnie wskazywał, że w razie złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, spór przed sądem toczy się w tylko w ramach przyczyny wskazanej w treści wypowiedzenia. Pracodawca nie może zatem przed sądem wykazywać zasadności wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie jeszcze innej przyczyny niż wskazana w samym wypowiedzeniu.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

A zatem, ujęcie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę powinno być na tyle konkretne i precyzyjne, aby pracownik mógł podjąć merytoryczną obronę w razie ewentualnego sporu przed sądem. Z oświadczenia pracodawcy powinno wynikać zatem w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi. Powtórzenie zwrotów ustawowych jest zatem niewystarczające.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca wskazał kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie jest wówczas uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona.

Reasumując, naruszenie art. 30 § 4 Kodeku Pracy następuje wówczas, gdy pracodawca w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia lub gdy jest ona niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika i nie poddaje się weryfikacji.

Z naszego doświadczenia wynika, że samodzielne formułowanie treści wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę bardzo często kończy się źle dla pracodawcy przy ewentualnym sporze sądowym. Sądy Pracy bardzo często przyznają rację zwolnionym pracownikom, uwzględniając ich roszczenia zgłoszone w odwołaniach. Dlatego też za każdym możliwym razem uczulamy pracodawców, żeby nie formułowali treści wypowiedzenia umowy o pracę na własną rękę i że adwokat może przyczynić się do sprawnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań swojego pracodawcy. Jeżeli potrzebny jest Państwu adwokat z Łodzi, bądź Zgierza od spraw pracowniczych zapraszamy do Kancelarii w Łodzi bądź w Zgierzu celem umówienia spotkania.

Prawo pracy – sprawy pracownicze – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk świadczy pomoc prawną również z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasza Kancelaria Adwokacka doradza z zakresu prawa pracy, przygotowujemy stosowne dokumenty, odwołania, czy środki zaskarżenia. Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia również zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy i w dochodzeniu roszczeń z tym związanych. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.


 

Słowa kluczowe: prawo pracy adwokat łódź, wypadek przy pracy adwokat, odszkodowania łódź, adwokat zgierz, adwokat ozorków, porady prawne zgierz, adwokat w Łodzi

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Samowolne udanie się na urlop Wypadek przy pracy Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży