Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze zasadne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Opuszczenie lokalu a wymeldowanie

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze jest zasadne. Trzeba zbadać jednostkową sytuację.

Wymeldowanie rodziny przez męża

Pewien mężczyzna wystąpił do wójta z wnioskiem o wymeldowanie żony, będącej współwłaścicielką mieszkania oraz pełnoletnich dzieci. Motywował to faktem, że nie mieszkali z nim od blisko siedmiu lat. Wójt wydał decyzję odmowną, bo jego zdaniem kobieta i dzieci opuściły mieszkanie tymczasowo, z perspektywą powrotu. Wówczas mężczyzna odwołał się od decyzji do wojewody. Ten rozpatrzył wniosek pozytywnie i wymeldował żonę oraz dzieci z pobytu stałego.

Znęcanie się nad rodziną

Choć mężczyzna utrzymywał, że rodzina wyprowadziła się dobrowolnie, nie miało to zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. W praktyce bowiem mężczyzna znęcał się nad żoną i dziećmi fizycznie oraz psychicznie. Nie zapewnił w mieszkaniu dostępu do podstawowych mediów, takich jak woda czy prąd. W przypadku tej pierwszej nie pozwolił na podłączenie mieszkania do gminnego wodociągu. Co do energii elektrycznej uważał, że należy mu się ona za darmo i nie zawarł stosownej umowy z operatorem. To właśnie z takim przyczyn żona z dziećmi wyprowadziła się z mieszkania.

Organy niejednomyślne

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie zgodził się z decyzją wojewody. Ten natomiast również postanowił się odwołać. Ostateczne rozstrzygnięcie podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał on za WSA, że wymeldowanie po opuszczeniu mieszkania nie zawsze jest zasadne. Trzeba zbadać jednostkową sprawę. Tak jak w tym przypadku, wyprowadzenie się żony i dzieci nie było dobrowolne. Nastąpiło ono natomiast na skutek agresywnych zachowań mężczyzny. To nie wypełnia jednak ustawowych przesłanek wymeldowania.

Sprawy o wymeldowanie - adwokat Łódź

Oferujemy pomoc prawną w sprawach administracyjnych, w tym w sprawach o wymeldowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych oraz do kontaktu, celem omówienia Państwa sprawy. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź sprawy administracyjne, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat sprawy o meldunek, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy administracyjne i nieruchomości
Zwrot kosztów budowy wodociągu Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej? Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie Wszystko o opłacie adiacenckiej Reklama na swojej działce Stwierdzenie nieważności decyzji – kondygnacja a antresola Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie dokumentu prawa jazdy Legalizacja samowoli budowlanej Odwołanie od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami Użytkowanie gruntu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyfryzacja danych kierowców i pojazdów nadchodzi Kara za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pandemii – czy to legalne? Co daje meldunek? Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania Koszty postępowania rozgraniczeniowego - kto ponosi? Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak dobrego sąsiedztwa Odmowa wydania warunków technicznych na budowę sieci