Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kancelaria Adwokacka
zakres usług

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW

Usługi Kancelarii Adwokata Piotra Sęk z Łódzi, Zgierza i Ozorkowa świadczone są zarówno na rzecz osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną m.in. w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą porady prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów, reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed organami administracji publicznej oraz przed organami ścigania jak i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw. Jeżeli poszukiwany jest przez Państwa adwokat w Łodzi, adwokat w Zgierzu, bądź adwokat w Ozorkowie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelrią adwokacką.

 

SPRAWY KARNE

(w tym: sprawy karno-skarbowe, sprawy wykroczeniowe, prawo karne wykonawcze, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich)

SPRAWY CYWILNE
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu:

SPRAWY RODZINNE
SPRAWY SPADKOWE
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SPRAWY ADMINISTRACYJNE

(w tym sprawy z zakresu prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Oferta

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, adwokat Aleksandrów Łódzki, porady prawne Łódź, odszkodowania Łódź, dobry adwokat Łódź, prawnik Łódź, Kancelaria Adwokacka Łódź, adwokat łódź spadki, adwokat łódź rozwody, odszkodowania ozorków, prawnik łódź