Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Krąg najbliższych członków rodziny zmarłego, którym przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art.446 § 4 Kodeksu Cywilnego

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tu bowiem tylko o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, ale także np. o zadośćuczynienie z tytułu przestępstwa czy zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Roszczenie przewidziane w art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Należy do nich zaliczyć takie osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od osoby zmarłego. Chodzi przede wszystkim o małoletnie lub niesamodzielne dzieci oraz małżonka pozostających ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, ale nie tylko!

 

Najbliższy członek rodziny zmarłego

Adwokat powinien zwrócić uwagę, że pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 Kodeksu cywilnego.

Istotne jest to, że o tym, kto jest „najbliższym członkiem rodziny zmarłego”, decyduje za każdym razem konkretny układ faktyczny stosunków rodzinnych pomiędzy zmarłym, a tymi osobami. Konkretyzacja, kto jest w danej sprawie najbliższym członkiem rodziny należy zawsze do sądu. To adwokat powinien zwrócić na to uwagę Klientom, czyniąc z nimi pod tym względem stosowne ustalenia. To adwokat także powinien wskazać możliwie szeroki krąg osób uprawnionych zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i sądowego.

Stosownie do okoliczności danego przypadku za najbliższego członka rodziny zmarłego można uznać np. macochę, ojczyma, ciotkę zmarłego pozostającą na jego utrzymaniu, osoby tworzące związki partnerskie (w tym także związki homoseksualne), osoby pozostające w konkubinacie, dziadków, wnuczków, siostrę, brata i nie tylko.

Adwokat powinien zwrócić również uwagę rodzinie zmarłego, że gdy do odszkodowania bądź zadośćuczynienia przewidzianego w art. 446 Kodeksu cywilnego uprawnionych jest kilka osób, każda z nich ma samodzielne roszczenie, niezależnie od pozostałych.

Odszkodowania zadośćuczynienia adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych, zniszczenia mienia, utraty wartości nieruchomości i w wielu innych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i w Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych oraz w sprawach o zadośćuczynienia i renty. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w celu przeanalizowania Państwa sytuacji prawnej i przysługujących Państwu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, odszkodowania Zgierz, odszkodowania, dochodzenie odszkodowań Łódź, dochodzenie odszkodowań Zgierz, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, prawnik Łódź, adwokat odszkodowania Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie