Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie z OC

Pytanie zasadnicze, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również zakresem swojej ochrony szkody wyrządzone przez psa należącego do rolnika? W niniejszym artykule postaramy się odpowie

dzieć na to pytanie.

W orzecznictwie sądów powszechnych można zauważyć rozbieżności co do oceny, czy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje szkody wyrządzone przez psa.

Według pierwszego stanowiska, obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników obejmuje szkody wyrządzone przez psa. Z kolei, zgodnie z drugim stanowiskiem ubezpieczenie OC rolnika nie obejmuje szkód wyrządzonych przez psa z tego względu, że nie jest to zwierzę gospodarcze albo hodowlane w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Aktualnie w orzecznictwie sądowym przewagę ma jednak stanowisko pierwsze tzn., że ubezpieczenie OC rolników obejmuje szkody wyrządzone przez psa. Dla przykładu, jak zauważył słusznie Sąd Apelacyjny w Łodzi, uznać należy, że psy chowane w gospodarstwie rolnym stanowią co do zasady jego element i są związane funkcjonalnie z jego posiadaniem, a jedynie w razie wykazanego zerwania takiej więzi można mówić o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach OC rolników. Z kolei, zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego w tym zakresie z 2017 r. podjętą w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 114/16), przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.

Co to znaczy, że pies jest wykorzystywany przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. gdy pies jest wykorzystywany do pilnowania inwentarza, pilnowania posesji, pilnowania maszyn rolniczych, czy jako pies pasterski. Wówczas takie psy stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania, a więc należy uznać, że pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencje, szkody wyrządzone przez takie psy – w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, czyli domowe – powinny być objęte odpowiedzialnością zakładów ubezpieczeń z OC rolników.

Dlaczego ma to takie istotne znaczenie? Odpowiedź jest prosta. W razie, gdyby OC rolników nie obejmowało zakresem swojej ochrony tego typu szkód, mogłoby się okazać, że osoby pokrzywdzone nie byłyby w stanie nigdy wyegzekwować od rolnika należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Jeżeli napotkali Państwo na trudności z likwidacją szkody z OC rolników, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która pomoże Państwu w sposób kompleksowy przeprowadzić cały etap likwidacji szkody, a w razie potrzeby zapewnimy Państwu reprezentację na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.  

Adwokat Łódź Zgierz odszkodowania zadośćuczynienia

Adwokat Piotr Sęk reprezentuje Klientów w sprawach odszkodowawczych na etapie postępowań likwidacyjnych jak i przed sądami oraz w toku postępowania egzekucyjnego. Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową reprezentację w sprawach odszkodowawczych, począwszy od kompletowania dokumentów i sporządzania stosownych pism, po reprezentację przed sądami i w toku postępowań egzekucyjnych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej, naruszeniem dóbr osobistych, czy uszkodzeniem mienia. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej.
Słowa kluczowe: odszkodowania Zgierz, dochodzenie odszkodowań Ozorków, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź, Adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, dochodzenie odszkodowań Łódź, zadośćuczynienia Łódź, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej adwokat Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie