Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ważna uchwała Sądu Najwyższego!

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zwrot kosztów opieki sprawowanej przez osoby najbliższe.

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie. Tak brzmi sentencja uchwały podjętej ostatnimi czasy przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 31/19).

Od bardzo dawna na tle kosztów opieki sprawowanej przez osoby najbliższe poszkodowanego pojawiały się spory prawne, czy można dochodzić przed sądem takich kosztów, w jakiej wysokości, za jaki okres, itp.

Uchwała, o której mowa w niniejszym wpisie została zainicjowana wnioskiem Rzecznika Finansowego, który w kwietniu 2019 r. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjecie uchwały mającej na celu rozstrzygniecie istniejącej w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności, co do wykładni prawa w odniesieniu do zasadności odszkodowania z tytułu kosztów nieodpłatnej opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby bliskie.

Wydana uchwała Sądu najwyższego powinna w końcu rozwiać wszelkie wątpliwości w orzecznictwie w zakresie możliwości dochodzenia kosztów opieki nad poszkodowanym sprawowanej przez osoby najbliższe.

W chwili obecnej czekamy na sporządzenie uzasadnienia przedmiotowej uchwały, w której miejmy nadzieję znajdzie się wiele wskazówek dla tego typu spraw na przyszłość.

Odszkodowania komunikacyjne powypadkowe adwokat Łódź

Nasza kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych z wieloma zakładami ubezpieczeń. Prowadzimy sprawy na obszarze całej Polski. W sprawach odszkodowawczych zapewniamy kompleksowe wparcie prawne począwszy od etapu likwidacji szkody, po reprezentację sądową, aż po etap postępowania egzekucyjnego. Zapraszamy do kontaktu.

Słowa kluczowe: adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Zgierz, pomoc w odszkodowaniach, odszkodowania Łódź, adwokat zadośćuczynienia

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?