Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku spowodowania szkody przez dziecko. Niejednokrotnie przecież w trakcie zabawy piłka leci w nieodpowiednią stronę i wybija cudzą szybę. Trudno za taki wypadek winić dziecko, które nie zrobiło tego przecież celowo. Z drugiej zaś strony powstaje szkoda i konieczność jej naprawy, co wiąże się z koniecznością poczynienia pewnych wydatków.

Zgodnie z art. 426 kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona przez dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 lat, nie ponosi ono odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Czy oznacza to jednak, że jeżeli sprawcą wyrządzonej Ci szkody jest dziecko, to nie masz możliwości uzyskać odszkodowania? Czy jako rodzic zawsze odpowiadasz za szkodę wyrządzoną przez dziecko? Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną przez małoletniego jest złożona, a jej ocena często bywa niejednoznaczna – w takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnej i udać się do adwokata. W dzisiejszym artykule zostaną jednak nakreślone najważniejsze informacje na ten temat.

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez małoletniego

Jak wynika z treści art. 427 kodeksu cywilnego – do naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko, które nie ukończyło lat 13 – obowiązana jest osoba, która na podstawie umowy lub z mocy ustawy była zobowiązana do nadzoru nad dzieckiem, w momencie, w którym wyrządziło ono szkodę. Zazwyczaj odpowiedzialność tę ponosić będą więc rodzice dziecka, na których obowiązek ten ciąży z mocy ustawy.

Zobowiązani w tym przypadku mogą być również opiekunowie prawni, którzy sprawują pieczę nad małoletnim. W wielu sytuacjach obowiązek odszkodowawczy może także dotyczyć osób, które do nadzoru zobowiązane są na podstawie umowy, np. opiekunki, przedszkolanki czy nauczyciele. Pewne wątpliwości pojawiają się w przypadku zawierania nieodpłatnych umów o pełnienie nadzoru – w tej sytuacji najistotniejszy jest charakter umowy. W przypadku jedynie grzecznościowej opieki nad dzieckiem, np. krótkotrwałego doglądania dziecka przez sąsiadkę, osoba taka nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę. Pełnienie pieczy musi mieć bowiem charakter stały. Ocena zależna jest od indywidualnej sytuacji i może rodzić wiele wątpliwości – w takim przypadku najlepiej skorzystać z pomocy prawnej adwokata, który pomoże stwierdzić, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego. 

 Czy rodzic zawsze odpowiada za szkodę wyrządzoną przez dziecko?

Jeżeli jesteś rodzicem pełnego energii dziecka z pewnością zastanawiasz się, czy w każdym przypadku będziesz ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną przez Twoje dziecko. Każdy rodzic z pewnością doskonale wie, że często zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne i mimo największych starań, nie zawsze udaje się upilnować dziecko i uniknąć wszystkich wypadków. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, może zwolnić się z odpowiedzialności odszkodowawczej jedynie wówczas, jeżeli wykaże, że uczyniła zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda powstałaby również jeżeli nadzór byłby wykonywany starannie. Są pewne sytuacje, w których nie da się zapobiec powstaniu szkody, nawet sprawując opiekę w najlepszy możliwy sposób. W tym przypadku jednak to osoba sprawująca nadzór nad dzieckiem, musi wykazać, że dopełniła swoich obowiązków w sposób staranny albo że mimo tego szkoda i tak by powstała. Nie jest to jednak zadaniem prostym – jeżeli więc znajdujesz się w takiej sytuacji, skorzystaj z pomocy adwokata.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia

Posiadamy wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień nie tylko w sprawach komunikacyjnych z OC sprawcy wypadku. Zapraszamy na poradę prawną w celu omówienia Państwa sprawy i zaproponowania możliwych rozwiązań prawnych. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu.

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Łódź, kancelaria adwokacka zadośćuczynienia, adwokat w Zgierzu, konsultacje prawne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie