Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wpływ braku zapięcia pasów bezpieczeństwa na wysokość odszkodowania

Obowiązek zapinania pasów podczas jazdy dla kierującego oraz przewożonego uregulowany jest w art. 39 ust. 1 Ustawy o ruchu drogowym. Zgodnie z jego dyspozycją każdy uczestnik ruchu drogowego, który porusza się pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek z nich korzystać. Jednakże jak powszechnie wiadomo, co zostało również potwierdzone badaniami spora część kierowców oraz pasażerów rezygnuje z zapinania pasów. Jako główne powody wymienia się m.in. krótki dystans, obszar zabudowany czy niedługi czas pokonywania trasy. Warto nadmienić, że pasy bezpieczeństwa dwukrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wyjścia z wypadku bez większych komplikacji zdrowotnych.

Wpływ braku zapięcia pasów bezpieczeństwa na wysokość odszkodowania

Jak już zostało wspomniane wyżej, zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szansę na przeżycie wypadku, kolizji drogowej ponad dwukrotnie. Jeśli jednak doszło do szkody majątkowej lub krzywdy powstałej wskutek zdarzenia drogowego powinno się mieć na uwadze ewentualne konsekwencje płynące z braku spełnienia obowiązku zapięcia pasów. Dochodząc roszczenia o zadośćuczynienie lub odszkodowania należy liczyć się z przełamaniem zasady pełnego odszkodowania. Zasada ta posiada odzwierciedlenie w art. 362 Kodeksu cywilnego, który określa, że jeśli poszkodowany w jakiś sposób wpłynął swoim działaniem bądź zaniechaniem na powstanie lub zwiększenie szkody, to obowiązek naprawienia szkody, a także krzywdy ulegnie stosownemu zmniejszeniu w zależności od okoliczności, a zwłaszcza od stopnia winy poszkodowanego.

W pierwszej kolejności Sąd podda ocenie fakt przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody. Zbadany zostanie rozmiar powstałej szkody materialnej lub niematerialnej, wysokość kwoty ewentualnego zadośćuczynienia/odszkodowania,  a następnie Sąd rozważy wszelakie okoliczności wpływające na zmniejszenie wysokości dochodzonego roszczenia.

Fakt braku zapiętych pasów oddziałuje nie tylko na kierowcę pojazdu- jako potencjalnego poszkodowanego bezpośrednio, ale również na pasażerów, a także poszkodowanych pośrednio (osoby najbliższe dochodzące ekwiwalentu za doznaną szkodę/krzywdę). Wówczas  poszkodowany swoim zaniedbaniem przyczynia się do powstania szkody, mimo że powstała szkoda/krzywda bezpośrednio nie wynika z jego działania. Mogą również zdarzyć się sytuacje, że brak zapiętych pasów bezpieczeństwa będzie obojętny dla ewentualnego stwierdzenia przyczynienia, czy na samą wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia – ale to zapewne będzie już oceniał właściwy biegły sądowy.

Praktyka sądowa

W orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, że niezapięte pasy bezpieczeństwa przez poszkodowanego wpływają co do zasady na obniżenie wysokości należnego odszkodowania, czy też zadośćuczynienia. Powyższe zachowanie, a raczej zaniechanie jest więc przyczynieniem się do powstania szkody. Jednakże Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że samo przyczynienie się poszkodowanego nie wpływa na sąd bezpośrednio, tym samym nie obliguje go do zmniejszenia należnych świadczeń. Sąd może, ale nie musi obniżyć należnego odszkodowania z uwagi na przyczynienie.

Sprawy o odszkodowania – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk oferuje pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować Klientom optymalne rozwiązania prawne. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi i w Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu.  

Słowa kluczowe: kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, prawnik Łódź, sprawy odszkodowawcze Łódź, odszkodowania

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko