Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Czy warto korzystać z usług firm odszkodowawczych? Chcąc uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności trzeba sobie zdać sprawę, kto prowadzi takie biura, czy firmy odszkodowawcze i jak są zabezpieczone Twoje interesy.

Czy wiesz, że firmę odszkodowawczą może założyć każdy, kto tylko chce? Czy wiesz, że osoby zakładające takie biura najczęściej nie mają ukończonych nawet studiów? Czy powierzyłbyś np. leczenie swojego dziecka znachorowi, któremu wydaje się, że posiadł wszelkie mądrości tego świata? No właśnie… Czemu zatem oddajesz swoją - niekiedy życiową sprawę - w ręce osoby, która nie ma pojęcia o tym co robi i uczy się na twojej tragedii? Czy myślisz, że takie osoby znają aktualne orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, albo orientują się w ciągłych zmianach w prawie? Czy myślisz, że osoby bez tej wiedzy będą właściwie reprezentować Twoje interesy i że uzyskają dla Ciebie odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy rentę w najwyższej możliwej wysokości?  
 
Czy wiesz, że firma odszkodowawcza nie może reprezentować Cię przed sądem? Co z tego wynika? Wynika z tego to, że albo zgodzisz się na kwotę, jaka zostanie zaproponowana w drodze ugody przez zakład ubezpieczeń - która jest w 95% przypadków bardzo zaniżona - albo tak czy inaczej trafisz finalnie do adwokata, a co za tym idzie poniesiesz podwójne koszty.

Czy wiesz, że firmy odszkodowawcze z pozoru proponują bezkosztowe prowadzenie twojej sprawy? W momencie przyjęcia sprawy do prowadzenia okazuje się, że za wszystko trzeba płacić, łącznie z opłatami od pozwów, zaliczkami na biegłych, czy wynagrodzeniem pełnomocników, którzy współpracują z takimi biurami. Dodatkowo należy podnieść, że honorarium takich biur są zazwyczaj znacznie wyższe niż  adwokatów, bowiem w tej sytuacji musi zarobić samo biuro, jak i współpracujący z nim pełnomocnik. Im więcej pośredników, tym większe stawki. Pamiętaj o tym!

Czy wiesz, że firmy odszkodowawcze nie podlegają jakiemukolwiek zewnętrznemu nadzorowi? Co zrobisz, jeżeli Twoja współpraca z biurem odszkodowawczym nie będzie układać się tak jak należy? Pójdziesz do nich na skargę? Zerwiesz zawartą z nimi umowę? Ok, tylko pamiętaj, że w takiej sytuacji zapłacisz im niemałą karę umową i finalnie nic nie zarobisz, a jeszcze dopłacisz. A co z adwokatami? Pamiętaj, że adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W każdej chwili możesz złożyć na adwokata skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej. W najgorszym wypadku adwokat nawet może zostać wydalony z adwokatury.

Czy wiesz, że firmy odszkodowawcze nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej? Zastanawiałeś się kiedyś, co w sytuacji, gdy biuro odszkodowawcze przegra Ci sprawę? Od kogo w takiej sytuacji uzyskasz odszkodowanie za źle poprowadzoną sprawę? Myślisz, że takie biuro będzie w stanie wypłacić Ci kiedykolwiek np. zadośćuczynienie w wysokości 100.000,00 zł za śmierć osoby bliskiej? Powodzenia! Pamiętaj, każdy adwokat ma wykupioną polisę OC, które działa identycznie, jak OC pojazdów mechanicznych. Zawsze masz gwarancję, że w razie błędu adwokata zakład ubezpieczeń pokryje twoją szkodę. Każdy z nas jest tylko człowiek i każdemu może przytrafić się jakiś błąd, uchybić jakiemuś terminowi, ale zawsze dobrze mieć poczucie, że nasze interesy są odpowiednio chronione.  

Czy wiesz skąd osoby oferujące Ci pomoc prawą wiedzą, że miałeś wypadek, że straciłeś kogoś bliskiego, czy że popełniono błąd w sztuce lekarskiej? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak to możliwe, że 10 minut po kolizji na miejscu zdarzenia pojawia się przedstawiciel firmy „Krzak” oferujący Ci milionowe odszkodowanie? Tak dokładnie, w momencie zgłoszenia wypadku zaczął się proces „handlu” twoimi danymi, którego nikt nie kontroluje, a zarazem naciągania Cię przez kolejne podmioty na dodatkowe wydatki, których początkowo miało przecież nie być.

Czy wiesz, że osoby pracujące w biurach odszkodowawczych nie mają prawnego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej? Nie zdziw się zatem, jak spotkasz znajomego na ulicy, a ten spyta Cię, czy doszedłeś do siebie po nieudanej operacji.

Reasumując, korzystanie z biur odszkodowawczych jest proszeniem się o kłopoty. Jeżeli ktoś obiecuje Ci za załamaną rękę 100.000,00 zł odszkodowania, uciekaj od niego. To nie Ameryka. Przeczytaj trzy razy umowę z biurem odszkodowawczym, zanim ją podpiszesz i pamiętaj, że w razie przegrania sprawy w sądzie, albo zasądzenia na twoją rzecz odszkodowania w zbyt małej wysokości sąd już drugi raz się Twoją sprawą nie zajmie z uwagi na tzw. „powagę rzeczy osądzonej”.

Dobrowolne ubezpieczenie

Czy odszkodowanie z indywidualnego ubezpieczenia na życie uwzględnia się przy dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku?

Krzywy chodnik

Trudno jest wymagać od pieszego, aby ten poruszał się tylko i wyłącznie po nieuszkodzonych, czy prostych płytach chodnikowych.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest odmowa wypłaty zgłoszonych roszczeń bądź zaniżanie przez zakłady ubezpieczeń należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Czy osobom bliskim poszkodowanego należy się zadośćuczynienie również w sytuacji, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Pytanie zasadnicze, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również zakresem swojej ochrony szkody wyrządzone przez psa należącego do rolnika? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tu bowiem tylko o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, ale także np. o zadośćuczynienie z tytułu przestępstwa czy zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Istotnym dla określenia zakresu ubezpieczenia OC rolników jest użycie przez ustawodawcę sformułowania „szkoda związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego". Ubezpieczenie – co oczywiste - nie obejmuje zatem całej odpowiedzialności cywilnej rolników, tj. za wszystko.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Coraz większa świadomość konsumentów powoduje, że coraz częściej dochodzimy przysługujących nam roszczeń, w tym m.in. wobec biur podróży za nieudany urlop, czy to odszkodowań, czy też zadośćuczynień.

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Kto powinien dbać o to, aby chodnik był zawsze odśnieżony, posypany piaskiem czy solą? Do kogo zgłaszać roszczenia w razie nieszczęśliwego wypadku? Jakie roszczenia przysługują nam w razie poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku?

 

Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie

Zdarzają się sytuacje, że na skutek działań administracyjnych nieruchomości, których jesteśmy właścicielami, tracą na wartości np. z uwagi na wprowadzane ograniczenia w ich zabudowie. Przykładami takich działań jest np. dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wkoło lotnisk. Czy przysługują nam w takich sytuacjach jakieś roszczenia odszkodowawcze? Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości?

Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Czy uzyskane odszkodowania bądź zadośćuczynienia podlegają opodatkowaniu? Czy trzeba będzie podzielić się z urzędem skarbowym częścią uzyskanych kwot? Jak to wygląda w praktyce?  

Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu

Czy w sytuacji uszkodzenia tylko jednej opony podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę musi pokryć koszty wymiany tylko tej jednej opony, czy też mamy prawo dochodzić kosztów wymiany obu opon znajdujący się na danej osi pojazdu? 

Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia

Od jakiego momentu możemy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w związku z brakiem wypłaty zadośćuczynienia? 

Kompensata dla ofiar przestępstw

Czym jest i na czym polega państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych uregulowana w ustawie z 2005 r?

 

Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu - kiedy przysługuje i jak go dochodzić? 

 

Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.  

Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód

Od lat istniały wątpliwości czy odszkodowanie stanowi dochód objęty podatkiem PIT. Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS wyjaśnia tę kwestię – nie. Nie trzeba płacić PIT od odszkodowania.

Odszkodowanie powinno uwględniać VAT

Odszkodowanie dla leasingobiorcy powinno obejmować VAT

Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania

Czym są niedozwolone postanowienia umowne i w jaki sposób można je zwalczać? Czy sąd ma obowiązek uwzględnić niedozwolone postanowienia umowne z urzędu, czy np. na wniosek adwokata?

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku spowodowania szkody przez dziecko? Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko?

Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie

Co dzieje się z należnym odszkodowaniem bądź zadośćuczynieniem w sytuacji, gdy poszkodowany w wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa?

Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela?

Czy można odzyskać zapoconą nawiązkę bądź zadośćuczynienie – orzeczone w wyroku karnym - od swojego  ubezpieczyciela u którego mieliśmy wykupioną polisę OC?

Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej

Kiedy przysługuje pojazd zastępczy przy szkodzie komunikacyjnej? W jakim wymiarze czasowym  przysługuje pojazd zastępczy? Kto pokrywa koszty pojazdu zastępczego?

Słowa kluczowe: odszkodowania Zgierz, odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań adwokat Łódź, odszkodowania adwokat Zgierz, odszkodowania adwokat Łódź, zadośćuczynienia adwokat Łódź, zadośćuczynienia adwokat Zgierz