Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Jak uchronić małoletniego przed długami spadkodawcy? W jaki sposób odrzucić spadek w imieniu dziecka? Co zrobić, żeby dziecko nie odpowiadało za długi pozostawione w spadku? 

W ostatnim okresie coraz częściej odwiedzają nas Klienci - zwłaszcza zatroskani rodzice - z zapytaniem dotyczącym, jak uchronić pociechy przed dziedziczeniem długów pozostawionych przez spadkodawców np. dziadków. Najczęściej rodzice informują, że sami odrzucili spadek i czy to jest wystarczające dla zabezpieczenia ich dziecka przed odpowiedzialnością za długi.

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku w imieniu dziecka?

W pierwszej kolejności adwokat powinien zwrócić uwagę osobom zainteresowanym, że złożenie przez samego rodzica oświadczenia o odrzucenie spadku niesprawy spadkowe zabezpiecza interesów jego małoletnich dzieci. Jest to po prostu nie wystarczające. Dlaczego tak się dzieje? Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego dzieciom, przepis ten stosuje się także do dalszych zstępnych. Zgodnie zaś z art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. A zatem, jak wynika z przytoczonych przepisów, w miejsce rodziców będą wchodzić ich dzieci, czyli wnukowie spadkodawcy.

Kolejna wątpliwość rodziców dotyczy zazwyczaj pytania, czy mogą sami odrzucić spadek w imieniu dziecka. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Jedną z takich spraw jest m.in. zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Adwokat powinien również zwrócić uwagę, że małoletnie dzieci nie mają prawa złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku samodzielnie. Mogą to zrobić w ich imieniu jedynie rodzice lub opiekunowie prawni.

W sprawie, która dotyczy odrzucenie spadku w imieniu małoletniego najważniejsze jest to, aby pamiętać o terminach i formie dokonywanych czynności.

W jakim terminie można odrzucić spadek?

Na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku ustawa przewiduje 6 miesięczny termin licząc od daty, kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy albo o istnieniu testamentu, w którym został powołany do spadku.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Skoro już wiemy, że dziecko samodzielnie nie może odrzucić spadku i że rodzic też nie może tego samodzielnie uczynić, to w takim razie jak to zrobić? Rodzic powinien w takim przypadku złożyć do właściwego sądu rodzinnego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. W momencie, kiedy sąd wyda zgodę na taką czynność to z orzeczeniem wydanym przez sąd rodzić powinien się udać do notariusza celem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

Zgoda sądu na odrzucenie spadku, a zachowanie terminu na odrzucenie spadku.

Tak jak już była o tym mowa powyżej, spadkobierca ma 6 miesięcy na odrzucenie spadku. Bieg terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego zaczyna się od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku. Zgodnie  z orzecznictwem Sądu Najwyższego, termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym dotyczącym wyrażenia zgody na odrzucenie spadku.  Inaczej mówiąc złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania tego postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego.

Prawo spadkowe adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Nasza Kancelaria Adwokacka ma na swoim koncie szereg spraw z zakresu prawa spadkowego nie tylko przed Sądami w Łodzi, Zgierzu, czy Łęczycy, ale na terenie całego Kraju. Prowadzimy m.in. spawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o unieważnienie testamentu, czy sprawy o odrzucenie spadku. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Łodzi bądź w Zgierzu osoby potrzebujące pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego.

 

Słowa kluczowe: prawo spadkowe, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy spadkowe adwokat Łódź, zachowek adwokat Łódź, dział spadku, spadek

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?