Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Nowości w zakresie prawa przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców to jedna z pięciu ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Ustawa ta zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Co nowego wprowadza nowa regulacja? Nowa ustawa wprowadziła kilka nowych regulacji dotychczas nam nieznanych. Jak będzie wyglądała praktyka stosowania przez organy tych przepisów? Zobaczymy. prawo przedsiębiorców

Zgodnie z art. 8 nowej ustawy (Zasada co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone), przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z art. 11 (Zasada przyjaznej interpretacji przepisów prawa), jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Zgodnie z art 16, powołuje się instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży praw mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowana

Nowa ustawa wprowadza także tzw. działalność nierejestrowaną. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 % minimalnego wynagrodzenia), nie będzie musiała rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą nie jest działalność osoby fizycznej, jeżeli przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i jeśli osoba ta w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie prawne powoduje, że osoby, które wykonują dorywcze prace nie będą musiały zarejestrować swojej działalności w CEiDG. Dodatkowo nie one będą zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Ustawa przewiduję także "ulgę na start". Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Po tych sześciu miesiącach, można będzie przystąpić do ulgi – tzw. „małego ZUS-u”. Dzięki temu przez kolejne 24 miesiące będzie można skorzystać jeszcze z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Nowa ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Potrzebujesz wsparcia prawnego przed sądami bądź urzędami? Twój kontrahent uchyla się od uregulowania faktur? Potrzebujesz pomocy przed Krajowym Rejestrem Sądowym? Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw gospodarczych. Zapraszamy do kontaktu, celem umówienia spotkania.

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego. Reprezentujemy na co dzień wielu Klientów przed wydziałami gospodarczymi sądów powszechnych. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców potrzebujących reprezentacji przed sądami zarówno powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu może poszczycić się wieloletnią praktyką w reprezentacji wielu przedsiębiorców przed sadami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Słowa kluczowe: obsługa prawna adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, prawo gospodarcze, Kancelaria Adwokacka Łódź, adwokat Łódź, dobry adwokat w Łodzi, sprawdzony adwokat Łódź, adwokat Łódź sprawy karne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm
Konsekwencje niewysłania JPK VAT w terminie Jak zarejestrować znak towarowy?