Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

OBSŁUGA PRAWNA FIRM - SPRAWY GOSPODARCZE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

Sprawy gospodarcze? Tzn. w czym możemy Ci pomóc? W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców sprawnego poruszania się w gąszczu ciągle zmieniających się przepisów prawnych. Przedsiębiorcy w zasadzie codziennie napotykają problemy z wielu dziedzin prawa m.in. z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, karno-skarbowego, czy administracyjnego. Nic dziwnego, że osoba prowadząca własny biznes nie ma czasu na śledzenie nieustannych zmian w prawie.

Tak jak na co dzień korzystamy z usług zewnętrznych firm specjalizujących się w ściśle określonym zakresie np. informatyków, księgowych, czy nawet firm konserwujących klimatyzację, tak należałoby się zastanowić, czy nie warto skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej adwokata, który doradzi i pomoże w wielu dziedzinach prawa. Pomoc adwokata przy prowadzeniu działalności gospodarczej może się okazać nieoceniona. Na pierwszy rzut oka taka pomoc może wydawać się zbędna, niemniej żadna szanująca się firma nie pozwoli sobie na fuszerkę. Niejednokrotnie spotykaliśmy się w swojej praktyce z przypadkami, kiedy to przedsiębiorcy przez swoją lekkomyślność, czy zaniechania wpadali w gigantyczne kłopoty prawne, których z łatwością można było unikać, począwszy od źle sformułowanych umów, braku zabezpieczenia w sposób należyty swoich interesów w negocjowanych kontraktach, kończąc na odpowiedzialności karno-skarbowej.

Należy pamiętać, że adwokat świadczy swoją pomoc prawną nie tylko na etapie spraw sądowych, ale również pomoc taka może być udzielana w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Pomoc ta może mieć formę doraźnego doradztwa przy konkretnych problemach prawnych bądź też formę stałej, kompleksowej opieki prawnej nad przedsiębiorstwem.

Powierzenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa adwokatowi zapewnia zdecydowanie większe bezpieczeństwo w działaniu, pomaga kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz i pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na bieżącej działalności swojej firmy.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia m.in.: bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, skarbowego, prawa pracy, czy prawa administracyjnego; sporządzanie opinii prawnych; przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów; reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi; wsparcie prawne na etapie postępowania egzekucyjnego i pomoc w windykacji niezapłaconych wierzytelności; obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj, stała współpraca z adwokatem to komfort i pewność stosowania optymalnych rozwiązań prawnych, opartych na aktualnych rozwiązaniach i możliwościach. Pamiętaj również, że wsparcie prawne adwokata to również gwarancja zachowania pełnej poufności w ramach obowiązującej tajemnicy adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi, w Zgierzu i w Ozorkowie posiada bogate doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi nie tylko w Łodzi, ale na terenie całego Kraju. Zapraszamy do odwiedzenia podstrony „Zaufali nam” celem zweryfikowania udzielonych nam rekomendacji.

Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców to jedna z pięciu ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Ustawa ta zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Co nowego wprowadza nowa regulacja?

Konsekwencje niewysłania JPK VAT w terminie

Według art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT w postaci elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Jakie są rodzaje znaków towarowych? Co daje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy? Czy inne osoby mogą korzystać z mojego znaku towarowego? Jak zarejestrować znak towarowy? Na ile lat udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy?

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, prawo gospodarcze, adwokat Łódź sprawy karne, obsługa prawna firmy, dobry obrońca Łódź, prawnik Łódź, porady prawne Łódź, odszkodowania Łódź, dobry adwokat od spraw gospodarczych