Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak obliczyć zachowek?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak obliczyć wysokość należnego zachowku?

Jak ustalić wysokość należnego nam zachowku? W jaki sposób można bronić się w sprawie o zapłatę zachowku? Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń o zachowek? Na czym polega miarkowanie zachowku? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o zachowek oraz w innych szeroko rozumianych sprawach spadkowych?

W jaki sposób obliczyć wysokość należnego zachowku?

Proces ustalania wysokości należnego nam zachowku składa się z kilku etapów. Aby przedstawić proces ten w sposób najbardziej przystępny, należy wyodrębnić w nim cztery etapy.adwokat Łódź Zgierz sprawy spadkowe

Pierwszy etap. W pierwszym etapie musimy określić ułamek stanowiący podstawę do obliczenia zachowku. Etap ten można z kolei podzielić na dwa podetapy. W pierwszym z nich określamy ułamek, w jakim dziedziczylibyśmy zgodnie z przepisami ustawy. Aby określić ten ułamek musimy zerknąć do przepisów Kodeksu cywilnego dot. ustawowego porządku dziedziczenia. W momencie, kiedy mamy określony ten ułamek musimy przejść do podetapu drugiego, w którym mnożymy ustalony ułamek przez ułamek określony w art. 991 Kodeksu cywilnego, czyli albo przez 1/2 albo przez 2/3. Większy zachowek (większy ułamek bo 2/3) należy się temu, kto jest trwale niezdolny do pracy, przy czym niezdolność do pracy może ustalić samodzielnie sąd orzekający o zachowku. Większy zachowek należy się również małoletniemu zstępnemu. Pamiętać przy tym należy, że dla ustalenia niezdolności do pracy lub małoletniości miarodajna jest chwila otwarcia spadku, a nie chwila wytoczenia powództwa o zachowek. 

Drugi etap. W drugim etapie ustalania wysokości należnego zachowku należy określić tzw. substrat zachowku. Na substrat zachowku składa się stan czysty spadku (aktywa pozostawione przez spadkodawcę) wraz z uczynionymi przez spadkodawcę darowiznami, które zgodnie z ustawą należy doliczyć do substratu zachowku. Adwokat powinien zwrócić uwagę, że nie wszystkie darowizny podlegać będą zaliczeniu. Na tym etapie największe problemy, a raczej spory mogą dotyczyć ustalania wartości poszczególnych składników majątkowych, a także tego, czy daną darowiznę będzie trzeba zaliczyć na poczet substratu zachowku.

Trzeci etap. W trzecim etapie ustalania wysokości należnego zachowku należy pomnożyć ustalony substrat zachowku (etap drugi) przez ułamek, który wyraża udział stanowiący podstawę do obliczenia zachowku (ustalony w etapie pierwszym). Wynik mnożenia stanowi zachowek.

Czwarty etap. W czwartym etapie ustalania wysokości należnego nam zachowku odejmujemy od wartości zachowku (ustalonego zgodnie z etapem trzecim) wielkość korzyści uzyskanych od spadkodawcy. Głównie chodzi tu o uczynione przez spadkodawcę darowizny na naszą rzecz. Oczywiście, tak jak już pisałem wcześniej, adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że nie wszystkie darowizny będą na tym etapie uwzględniane. W celu ustalenia jakie darowizny trzeba będzie zaliczyć na poczet należnego zachowku, a jakie nie trzeba odwołać się do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym oraz do orzecznictwa sądów powszechnych.

Pamiętać należy o jednej istotnej kwestii. Wielkość należnego zachowku dla każdego uprawnionego obliczać należy odrębnie. Podstawa obliczania zachowku może być bowiem inna dla każdego uprawnionego do zachowku, tzn. inny może być zarówno substrat zachowku, jak i ułamek, przez który substrat ten należy przemnożyć.

Roszczenie o zachowek sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Na czym polega markowanie zachowku? W pewnych stanach faktycznych może dojść do sytuacji, gdy dochodzona kwota tytułem zachowku zostanie przez sąd obniżona z uwagi na sprzeczność wysuwanych roszczeń z zasadami współżycia społecznego na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego. Wypowiadały się na ten temat już wielokrotnie zarówno Sąd Najwyższy jak i sądy powszechne niższych szczebli, dopuszczając taką możliwość. Sąd Najwyższy dopuścił nawet możliwość całkowitego oddalenia powództwa o zachowek w wyniku zastosowania art. 5 Kodeksu cywilnego.


Należy jednak pamiętać, że sprzeczność dochodzonego roszczenia z zasadami współżycia społecznego zachodzi tylko wówczas, gdy w świetle reguł lub wartości moralnych powszechnie społecznie akceptowanych żądanie zapłaty należności z tytułu zachowku musi być ocenione negatywnie. Z uwagi na charakter zachowku obniżenie go na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego musi sankcjonować wyłącznie rażące przypadki nadużycia tego prawa. Reasumując ten wątek, powołanie się na argumenty z art. 5 Kodeksu cywilnego musi być poprzedzone solidną argumentacją, w której przygotowaniu może pomóc adwokat.  

Adwokat Łódź Zgierz sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka oferuje pomoc prawną w tzw. sprawach spadkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z reprezentowaniu Klientów na obszarze całej Polski w sprawach dotyczących: stwierdzenia nabycia spadków, zapłaty zachowków, wydziedziczenia, uznania testamentów za nieważne, działu spadków, odrzucenia spadków i wile innych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, począwszy od porad prawnych, poprzez pomoc w napisaniu wszelkiego rodzaju pism i wniosków, po reprezentację przed sądami nie tylko w Zgierzu, Łęczycy, Pabianicach i Łodzi, ale na obszarze całego Kraju.

 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, sprawy o dział spadku, prawo spadkowe, sprawy o zachowek, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, dobry adwokat w Łodzi, zachowek

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?