Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sprowadzenie dowodów rzeczowych na rozprawę

Często w sprawach karnych w toku postępowania przygotowawczego zabezpieczanych jest szereg dowodów rzeczowych np. broń, jakaś dokumentacja, nośniki elektroniczne itp. Z zatrzymania takich dowodów rzeczowych najczęściej sporządzane są protokoły oględzin, które załączane są do akt sprawy, natomiast same dowody rzeczowe są przechowywane poza aktami. Czy istnieje zatem możliwość, aby taki dowód rzeczowy sprowadzić na rozprawę? W jaki sposób to zrobić?Kancelaria Adwokacka Łódź sprawy karne

Niekiedy może zachodzić potrzeba, aby sąd, ewentualnie strony, czy obrońca miał możliwość bezpośredniej styczności z zabezpieczonym w toku postępowania karnego dowodem rzeczowym. Zgodnie z art. 395 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie właściwości dowodów rzeczowych, sprowadza się je na salę rozpraw i udostępnia stronom, a w razie potrzeby - świadkom i biegłym.

Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym

Zacytowany przepis stanowi przejaw realizacji tzw. zasady bezpośredniości. Jak wskazał w jednym ze swoich orzeczeń Sąd najwyższy, nie ulega wątpliwości, że zasada bezpośredniości jest jedną z reguł przewidzianych w ustawie procesowej. Jej celem jest zapewnienie skutecznego dotarcia do prawdy. Znaczenie tej zasady precyzują trzy dyrektywy. Po pierwsze, konieczność oparcia się przede wszystkim na dowodach przeprowadzonych na rozprawie. Po drugie, powinność zetknięcia się że źródłami dowodowymi osobiście. Po trzecie zaś, wymóg przeprowadzenia w miarę możliwości dowodów pierwotnych. 

Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że realizacja zasady bezpośredniości w tym konkretnym przypadku następuje to poprzez sprowadzenie dowodu rzeczowego na salę rozpraw, przez co następuje jego ujawnienie na rozprawie. Od zasady tej komentowany przepis przewiduje jednak wyjątek, gdy bezpośredniemu zapoznaniu się z dowodem rzeczowym stoją na przeszkodzie jego właściwości np. gabaryty.

Zasadą jest, że dowody rzeczowe, gdy pozwalają na to ich właściwości, załącza się po prostu do akt sprawy (vide: art. 217 § 3 k.p.k.) albo, gdy nie ma takiej możliwości organ procesowy przechowuje je poza aktami lub oddaje na przechowanie osobie godnej zaufania (vide: art. 228 § 1 k.p.k.).

Sąd może odstąpić od bezpośredniego zapoznania się z danym dowodem rzeczowym w sytuacji, gdy: sprowadzeniu go na salę rozpraw stoją na przeszkodzie jego właściwości (np. gabaryty), gdy zapoznanie się z nim przez pełny skład sądu napotyka znaczne trudności, strony wyrażą na to zgodę.

Jak wynika z brzmienia komentowanego przepisu oraz obowiązującej zasady bezpośredniości sąd ma obowiązek sprowadzenia dowodu rzeczowego na salę rozpraw, gdy jego właściwości nie stoją temu na przeszkodzie. Jednakże względy funkcjonalne uzasadniają stwierdzenie, że sąd powinien to uczynić tylko wówczas, gdy zapoznanie się z dowodem rzeczowym jest niezbędne dla prawidłowego rozpoznania sprawy.

Gdy nie jest to niezbędne, sąd może również zaniechać sprowadzenia dowodu rzeczowego na salę rozpraw, choćby jego właściwości nie stały temu na przeszkodzie. Za takim rozwiązaniem przemawia okoliczność, że w razie zatrzymania rzeczy mogącej stanowić dowód rzeczowy sporządza się na tą okoliczność protokół. Od tej czynności można odstąpić tylko wtedy, gdy rzecz załącza się do akt sprawy. W wypadku sporządzenia protokołu oględzin sąd może więc uznać, że jest to wystarczające źródło informacji o dowodzie rzeczowym.

Sprawy karne – obrona w sprawach karnych – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada wieloletnią praktykę w zakresie spraw karnych, karno skarbowych oraz spraw nieletnich. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądami wszystkich instancji. Nasze usługi świadczymy na obszarze całej Polski. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką zapraszamy do kontaktu.

 

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, dobry obrońca Łódź, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, prawo karne, obrona w sprawach karnych

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?