Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki/zadośćuczynienia od ubezpieczyciela?

W wyroku karnym wobec sprawców wypadków komunikacyjnych, sąd najczęściej orzeka o obowiązku naprawienia szkody poprzez środek karny w postaci nawiązki lub zadośćuczynienie. Czy w sytuacji, gdy sprawca zapłacił zasądzoną kwotę na rzecz pokrzywdzonego, to czy może domagać się jej zwrotu od ubezpieczyciela? Niniejszym artykułem postaram się odpowiedzieć na postawione pytanie: czy sprawcy wypadku komunikacyjnego należy się zwrot nawiązki od ubezpieczyciela z polisy OC, a także co zrobić, aby odzyskać zwrot nawiązki od ubezpieczyciela oraz co robić, gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty. 

Czy istnieje możliwość zwrotu nawiązki z ubezpieczenia OC?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r., w sprwie o sygn. III CZP 31/11, ,,sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.’’

Powyższe oznacza, że w sytuacji, kiedy do zdarzenia drogowego doszło z udziałem pojazdu objętego ubezpieczeniem OC, to w razie zasądzenia przez sąd nawiązki/zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego, sprawca ma prawo żądać od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconej kwoty. 

Co zrobić, aby odzyskać zwrot nawiązki od ubezpieczyciela?

W pierwszej kolejności należy wezwać ubezpieczyciela do zapłaty określonej sumy pieniężnej, która została już uregulowana przez sprawcę na rzecz pokrzywdzonego.  Co istotne, aby wezwanie mogło przynieść planowany skutek w postaci zwrotu pieniędzy, należy precyzyjnie sformułować swoje żądanie i przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty. 

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty nawiązki – co robić?

Najczęściej w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrotu nawiązki/zadośćuczynienia, ubezpieczyciele powołują się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. III CZP 129/06, w której Sąd stanął na stanowisku, że ,,sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu. ‘’

Jednakże powyższa uchwała Sądu Najwyższego nie jest już aktualna, bowiem zastąpiła ją uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. III CZP 31/11, w której sąd przyznał prawo do zwrotu należnej kwoty z ubezpieczenia OC.

Co więcej żaden z przepisów regulujących ubezpieczenia obowiązkowe nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, gdy obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonego przez sprawcę ubezpieczonego pojazdu został orzeczony wyrokiem karnym.

W razie braku pozytywnej odpowiedzi na wezwanie, osoba wzywająca (sprawca wypadku) ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W związku z czym ubiegający się o zapłatę powinien przygotować pozew o zapłatę – jednakże zalecam zlecenie przygotowanie pozwu profesjonaliście, który dochowa wszystkich formalności i umotywuje pismo w jak najlepszy sposób.

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Łódź Ozorków Zgierz

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane podjęciem współpracy. Przeanalizujemy Państwa dokumenty i zaproponujemy możliwe rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową obsługę spraw odszkodowawczych, poczynając od etapu postępowania likwidacyjnego, po etap sądowy, a także etap egzekucyjny.

Słowa kluczowe: sprawy karne Zgierz, adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne Ozorków, adwokat Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Dobrowolne ubezpieczenie Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej Jakie szkody obejmuje OC rolników? ­Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych Odpowiedzialność hoteli