Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowania
komunikacyjne, wypadek w pracy, utrata wartości mienia, naruszenie dóbr osobistych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

ODSZKODOWANIA ŁÓDŹ, ZGIERZ, OZORKÓW

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. W zakresie spraw odszkodowawczych możemy poszczycić się wieloma sukcesami na rzecz swoich Klientów. Prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:

 

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

 

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ

 

WYPADKI PRZY PRACY

 

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

 

CZYNY NIEDOZWOLONE

 

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 

UTRATA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW

Więcej na: www.odszkodowania-adwokat.pl

Odszkodowania

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie

Czy odszkodowanie z indywidualnego ubezpieczenia na życie uwzględnia się przy dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku?

Krzywy chodnik class=

Krzywy chodnik

Trudno jest wymagać od pieszego, aby ten poruszał się tylko i wyłącznie po nieuszkodzonych, czy prostych płytach chodnikowych.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest odmowa wypłaty zgłoszonych roszczeń bądź zaniżanie przez zakłady ubezpieczeń należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Czy osobom bliskim poszkodowanego należy się zadośćuczynienie również w sytuacji, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Pytanie zasadnicze, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również zakresem swojej ochrony szkody wyrządzone przez psa należącego do rolnika? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tu bowiem tylko o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, ale także np. o zadośćuczynienie z tytułu przestępstwa czy zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Istotnym dla określenia zakresu ubezpieczenia OC rolników jest użycie przez ustawodawcę sformułowania „szkoda związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego". Ubezpieczenie – co oczywiste - nie obejmuje zatem całej odpowiedzialności cywilnej rolników, tj. za wszystko.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Coraz większa świadomość konsumentów powoduje, że coraz częściej dochodzimy przysługujących nam roszczeń, w tym m.in. wobec biur podróży za nieudany urlop, czy to odszkodowań, czy też zadośćuczynień.

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika?

Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Kto powinien dbać o to, aby chodnik był zawsze odśnieżony, posypany piaskiem czy solą? Do kogo zgłaszać roszczenia w razie nieszczęśliwego wypadku? Jakie roszczenia przysługują nam w razie poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku?

 

Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie

Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie

Zdarzają się sytuacje, że na skutek działań administracyjnych nieruchomości, których jesteśmy właścicielami, tracą na wartości np. z uwagi na wprowadzane ograniczenia w ich zabudowie. Przykładami takich działań jest np. dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wkoło lotnisk. Czy przysługują nam w takich sytuacjach jakieś roszczenia odszkodowawcze? Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości?

Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Czy uzyskane odszkodowania bądź zadośćuczynienia podlegają opodatkowaniu? Czy trzeba będzie podzielić się z urzędem skarbowym częścią uzyskanych kwot? Jak to wygląda w praktyce?  

Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu

Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu

Czy w sytuacji uszkodzenia tylko jednej opony podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę musi pokryć koszty wymiany tylko tej jednej opony, czy też mamy prawo dochodzić kosztów wymiany obu opon znajdujący się na danej osi pojazdu? 

Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia

Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia

Od jakiego momentu możemy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w związku z brakiem wypłaty zadośćuczynienia? 

Kompensata dla ofiar przestępstw

Kompensata dla ofiar przestępstw

Czym jest i na czym polega państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych uregulowana w ustawie z 2005 r?

 

Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku

Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu - kiedy przysługuje i jak go dochodzić? 

 

Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków

Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.  

Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód

Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód

Od lat istniały wątpliwości czy odszkodowanie stanowi dochód objęty podatkiem PIT. Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS wyjaśnia tę kwestię – nie. Nie trzeba płacić PIT od odszkodowania.

Odszkodowanie powinno uwględniać VAT

Odszkodowanie powinno uwględniać VAT

Odszkodowanie dla leasingobiorcy powinno obejmować VAT

Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania

Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania

Czym są niedozwolone postanowienia umowne i w jaki sposób można je zwalczać? Czy sąd ma obowiązek uwzględnić niedozwolone postanowienia umowne z urzędu, czy np. na wniosek adwokata?

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku spowodowania szkody przez dziecko? Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko?

Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie

Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie

Co dzieje się z należnym odszkodowaniem bądź zadośćuczynieniem w sytuacji, gdy poszkodowany w wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa?

Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela?

Czy sprawca wypadku może domagać się zwrotu nawiązki, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela?

Czy można odzyskać zapoconą nawiązkę bądź zadośćuczynienie – orzeczone w wyroku karnym - od swojego  ubezpieczyciela u którego mieliśmy wykupioną polisę OC?

Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej

Pojazd zastępczy po szkodzie komunikacyjnej

Kiedy przysługuje pojazd zastępczy przy szkodzie komunikacyjnej? W jakim wymiarze czasowym  przysługuje pojazd zastępczy? Kto pokrywa koszty pojazdu zastępczego?

Jakie szkody obejmuje OC rolników?

Jakie szkody obejmuje OC rolników?

Czy z OC rolników można zlikwidować wszystkie szkody powstałe u rolnika? Jaki jest zakres ubezpieczenia obowiązkowego rolników? Czego OC rolników nie obejmuje?   

­Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych

­Zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych

Czy tylko osoba bezpośrednio poszkodowana może uzyskać rekompensatę w postaci zadośćuczynienia?  Czym jest zadośćuczynienie i jak je można uzyskać? 

Odpowiedzialność hoteli

Odpowiedzialność hoteli

Za co i na jakich zasadach odpowiada hotel i jego pracownicy? W jakim terminie można dochodzić roszczeń od hotelu i kiedy się one przedawniają?  

Słowa kluczowe: Adwokat łódź, adwokat zgierz, adwokat ozorków, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria adwokacka zgierz, adwokat łódź, odszkodowania zgierz, adwokat w łodzi, dochodzenie odszkodowań łódź, adwokat sprawy karne łódź, porady prawne łódź