Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dobrowolne ubezpieczenie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy odszkodowanie z indywidualnego ubezpieczenia na życie uwzględnia się przy dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku?

Kwota jaką poszkodowany uzyska z indywidualnej, zawartej na własny koszt umowy ubezpieczenia na poczet należnego zadośćuczynienia, nie może pomniejszać kwoty roszczeń poszkodowanego wobec sprawcy wypadku. Kwota ta nie podlega zaliczeniu na poczet zadośćuczynienia, ponieważ została uzyskana z umowy zawartej przez samego poszkodowanego, na jego własny koszt, przez co nie pozostaje w żadnej łączności z odpowiedzialnością, jaką za zdarzenie ponosi sam sprawca. ubezpieczenia adwokat Łódź

Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa przyjmuje się, że na wysokość roszczenia o zadośćuczynienie może wpłynąć tylko fakt uzyskania przez poszkodowanego kwoty pieniężnej z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonanego na koszt osoby obowiązanej do odszkodowania – jeżeli poszkodowany otrzymał z tego tytułu bardzo dużą kwotę pieniężną, może to być powodem do oddalenia przez Sąd powództwa o zadośćuczynienie. Patrząc na powyższe, należy uznać, że zaliczenie kwoty pozyskanej z indywidualnego ubezpieczenia poszkodowanego na rzecz zadośćuczynienia należnego od sprawcy byłoby sprzeczne z zasadami wyrokowania o tego tupu roszczeniach. To bowiem, co osoba poszkodowana zapewnia sobie z własnych środków oraz własnym staraniem, nie może być przyczyną ograniczania odpowiedzialności osoby, która spowodowała szkodę. Kwoty otrzymanej od innego ubezpieczyciela z ubezpieczenia na życie także nie uwzględnia się ponieważ, ubezpieczenie to nie służy skompensowaniu krzywdy, której wyrównanie obciąża odpowiedzialnego za szkodę.

W sytuacji, gdy pojawią się problemy z likwidacją powstałej szkody po stronie zakładu ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu celem nawiązania współpracy z Kancelarią. Adwokat Piotr Sęk posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i na etapie postępowania sądowego.

 

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Zgierz Łódź

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków drogowych, naruszenia dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, utraty wartości nieruchomości, straty osoby najbliższej i wiele innych. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Wskażemy Państwu optymalne rozwiązania prawne, pomożemy przygotować stosowną dokumentację, a w razie potrzeby zapewnimy reprezentację Państwa przed Sądami.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, ubezpieczenia Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Zgierz, porady i pomoc prawna Ozorków, odszkodowania, odszkodowania Łódź, odszkodowania Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia