Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dobrowolne ubezpieczenie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy odszkodowanie z indywidualnego ubezpieczenia na życie uwzględnia się przy dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku?

Kwota jaką poszkodowany uzyska z indywidualnej, zawartej na własny koszt umowy ubezpieczenia na poczet należnego zadośćuczynienia, nie może pomniejszać kwoty roszczeń poszkodowanego wobec sprawcy wypadku. Kwota ta nie podlega zaliczeniu na poczet zadośćuczynienia, ponieważ została uzyskana z umowy zawartej przez samego poszkodowanego, na jego własny koszt, przez co nie pozostaje w żadnej łączności z odpowiedzialnością, jaką za zdarzenie ponosi sam sprawca. ubezpieczenia adwokat Łódź

Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa przyjmuje się, że na wysokość roszczenia o zadośćuczynienie może wpłynąć tylko fakt uzyskania przez poszkodowanego kwoty pieniężnej z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonanego na koszt osoby obowiązanej do odszkodowania – jeżeli poszkodowany otrzymał z tego tytułu bardzo dużą kwotę pieniężną, może to być powodem do oddalenia przez Sąd powództwa o zadośćuczynienie. Patrząc na powyższe, należy uznać, że zaliczenie kwoty pozyskanej z indywidualnego ubezpieczenia poszkodowanego na rzecz zadośćuczynienia należnego od sprawcy byłoby sprzeczne z zasadami wyrokowania o tego tupu roszczeniach. To bowiem, co osoba poszkodowana zapewnia sobie z własnych środków oraz własnym staraniem, nie może być przyczyną ograniczania odpowiedzialności osoby, która spowodowała szkodę. Kwoty otrzymanej od innego ubezpieczyciela z ubezpieczenia na życie także nie uwzględnia się ponieważ, ubezpieczenie to nie służy skompensowaniu krzywdy, której wyrównanie obciąża odpowiedzialnego za szkodę.

W sytuacji, gdy pojawią się problemy z likwidacją powstałej szkody po stronie zakładu ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu celem nawiązania współpracy z Kancelarią. Adwokat Piotr Sęk posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i na etapie postępowania sądowego.

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Zgierz Łódź

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków drogowych, naruszenia dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, utraty wartości nieruchomości, straty osoby najbliższej i wiele innych. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Wskażemy Państwu optymalne rozwiązania prawne, pomożemy przygotować stosowną dokumentację, a w razie potrzeby zapewnimy reprezentację Państwa przed Sądami.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, ubezpieczenia Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Zgierz, porady i pomoc prawna Ozorków, odszkodowania, odszkodowania Łódź, odszkodowania Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Odszkodowania i zadośćuczynienia
Krzywy chodnik Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku Zadośćuczynienie dla osób najbliższych Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kto jest odpowiedzialny za stan chodnika? Utrata wartości nieruchomości - odszkodowanie Opodatkowanie odszkodowania i zadośćuczynienia Uszkodzenie jednej opony a konieczność wymiany obu Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia Kompensata dla ofiar przestępstw Utrata wartości pojazdu na skutek wypadku Odszkodowania Łódź Zgierz Odszkodowanie nieopodatkowane PIT jako dochód Odszkodowanie powinno uwględniać VAT Zakazana klauzula w polisie nie do zaakceptowania Szkoda wyrządzona przez dziecko Brak zapiętych pasów - wpływ na odszkodowanie i zadośćuczynienie