Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Egzekucja - długi - upadłość

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

POMOC NA ETAPIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk oferuje pomoc prawną również na etapie postępowania egzekucyjnego. Nieprawdą jest, że po wydaniu prawomocnego wyroku, czy nakazu zapłaty nie da się już nic zrobić. Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientom, że na etapie postępowania egzekucyjnego istnieje jeszcze szereg różnych rozwiązań prawnych, które mogą w istotny sposób odmienić sytuację dłużnika.

Jakie środki prawne przysługują na etapie postępowania przygotowawczego? Wiele Klientów zadaje zasadnicze pytanie. Czy można coś jeszcze zrobić na etapie postępowania egzekucyjnego? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak! Ustawodawca przewiedział szereg rozwiązań prawnych, które można wykorzystać nawet wówczas, gdy sprawa jest oddana do komornika.

Co to za środki prawne? Przykładowo środkiem takim może być powództwo opozycyjne, czy skarga na czynności komornika. Niejednokrotnie może się zdarzyć sytuacja, że będzie trzeba rozważyć wznowienie postępowania. Nie wykluczone, że można będzie złożyć również wniosek o przywrócenie terminu np. do wniesienia sprzeciwu, czy zarzutów od nakazu zapłaty, z uwagi na to, że uchybiliśmy terminowi do ich zaskarżenia z przyczyn od nas niezależnych. Np. wierzyciel podał zły adres do doręczeń dla nas.  

Istnieje również możliwość, aby spróbować porozumieć się z wierzycielem, bowiem to wierzyciel rozdaje karty w toku postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może bowiem np. wyrazić zgodę na wycofanie wniosku egzekucyjnego od komornika, co będzie równoznaczne z umorzeniem egzekucji. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenia określonych roszczeń poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego, aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia określonej sprawy.  

Jak wyjść z długów?

Jak wyjść z pętli zadłużenia? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Może wyjściem z tej sytuacji będzie upadłość konsumencka? Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Na wstępie należy jednak podnieść, że nie są to sprawy proste, z uwagi na to, że niewiele wniosków zostaje uwzględnionych. Ustawodawca przewidział wiele przesłanek, których spełnienie nie zawsze jest możliwe dlatego warto, aby adwokat zajął się Państwa sprawą.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, celem przeanalizowania Państwa sprawy. Nie wykluczone, że będziemy w stanie Państwu pomóc. Nie ma nic gorszego niż bierna postawa i wyjście z założenia, że jakoś to będzie. Należy pamiętać, że w toku postępowania egzekucyjnego naliczane są dodatkowe koszty komornicze, a także w dalszym ciągu naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie zobowiązań.   

Sposób na wysokie odsetki

Sąd Najwyższy podjął w dniu 15 marca 2018 r. bardzo ważną uchwałę (sygn. III CZP 107/17) dla osób posiadających długi wynikające jeszcze z umów zawartych przed wprowadzeniem tzw. „ustawy antylichwiarskiej” w 2006 r. Uchwała ta ma o tyle istotne znaczenie, ponieważ w polskich realiach bardzo trudno jest liczyć na przedawnienie tego typu zobowiązań. Wierzyciele mają bowiem wiele możliwości prawnych, by przerwać bieg terminu przedawnienia, choćby poprzez wszczęcie egzekucji.

Wpis przedawnionego długu do Krajowego Rejestru Długów

Coraz częstszym zjawiskiem pojawiającym się na rynku jest obrót długami, których z różnych przyczyn nie udało się wyegzekwować. Firmy zajmujące się skupywaniem takich wierzytelności mają bardzo różne metody, aby uprzykrzyć życie potencjalnym dłużnikom. W zasadzie każdy może stać się dłużnikiem, którego wierzytelność zostanie sprzedana, gdyż w większości przypadków, gdzie umowa między stronami nie stanowi inaczej, wierzyciel może odsprzedać należne mu wierzytelności innej osobie lub wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu wierzytelności firmie windykacyjnej. Zawarta umowa cesji wierzytelności pozwala wierzycielowi na możliwie szybkie odzyskanie należnych mu środków, a kupującemu wierzytelność na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego wobec dłużnika.

Zbyt wysokie koszty komornicze

Pamiętaj, że na postanowienie komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na czynność komornika do sądu rejonowego.

Upadłość konsumencka - mity i porady

Na temat upadłości konsumenckiej istnieje bardzo wiele mitów oraz porad, które mogą  w ostatecznym rozrachunku wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Regulacje dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej popularnie zwanego upadłością konsumencką możemy odnaleźć w ustawie prawo upadłościowe w art. 4911 i następnych.

Upadłość konsumencka w pytaniach i odpowiedziach

Upadłość konsumencka, czyli inaczej mówiąc redukcja lub umorzenie zobowiązań, długów osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek. Czy faktycznie upadłość konsumencka pozwala wyjść z pętli długów? Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka - zmiany 2020!

Rok 2020 wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej, które postaramy się przedstawić w możliwie najprostszy sposób w niniejszym wpisie. 

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, prawnik Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne Łódź, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź alimenty, adwokat Zgierz sprawy karne, odszkodowania Zgierz, dochodzenie odszkodowań Łódź