Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wadliwie wskazana cena

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Błąd w cenie towaru - co zrobić? 

Co w sytuacji, gdy sprzedawca wskazał w sposób wadliwy cenę sprzedawanego towaru np. na portalu aukcyjnym i ktoś chce skorzystać z dostępnej oferty? 

Pewnego czasu trafił do nas przedsiębiorca handlujący za pośrednictwem portali internetowych. Kupujący skierował przeciwko niemu sprawę do sądu i zażądał wydania kupionego sprzętu za cenę, za jaką zawarł umowę, czyli za cenę bardzo zaniżoną. Okazało się bowiem, że przedsiębiorca przez pomyłkę nie dopisał dwóch zer do ceny…

Jak uchylić się od zawartej umowy?

Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem przy tego tupu sytuacji jest złożenie w terminie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oferty wywołanej błędem. Oświadczenie takie doprowadzi bowiem do upadku skutków prawnych zawartej umowy. 

Takie rozwiązanie zaproponowaliśmy naszemu klientowi. Oczywiście sąd podzielił nasze zapatrywanie. Błąd był zdaniem sądu na tyle oczywisty, że kupujący z łatwością mógł go zauważyć porównując ofertę sklepu z ofertami innych sprzedających, a nawet bez dalszego sprawdzania kierując się jedynie zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

Sprawy o zapłatę – adwokat Zgierz – adwokat Łódź

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną m.in. w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w sprawach o zapłatę, w sprawach o odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Główny obszar naszej działalności to woj. łódzkie (Zgierz, Łódź, Brzeziny, Łęczyca, Pabianice Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Kutno), niemniej jesteśmy w  stanie zagwarantować swoje usługi prawne na ternie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu. 

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź sprawy cywilne, sprawy o zapłatę adwokat Łódź. porady prawne sprawy cywilne, dobry adwokat Zgierz, pomoc prawna, prawnik Łódź, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?