Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy rozwodowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Sprawy rozwodowe - adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka reprezentuje interesy Klientów między innymi w sprawach rozwodowych. Bardzo często zdarza się, że relacje pomiędzy małżonkami zamierzającymi się rozwieść są na tyle złe, że pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Skonfliktowane strony nie są w stanie bowiem porozumieć się co do podstawowych kwestii.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że sama sprawa potocznie nazywana „o rozwód” nie dotyczy tylko i wyłącznie orzeczenia o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Strony takiego postępowania niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, jak wiele kwestii można uregulować już w samym postępowaniu rozwodowym. Adwokat powinien wskazać Klientowi jak najszerszy zakres możliwych rozstrzygnięć. Wyrok rozwody może obejmować bowiem także m.in. rozstrzygnięcia dotyczące: winy rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami (co ma bezpośrednie przełożenie choćby na późniejsze roszczenia finansowe pomiędzy byłymi małżonkami), władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktów rodziców z dziećmi, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, eksmisji jednego z małżonków z mieszkania, a nawet podziału wspólnego mieszkania, czy podziału całego majątku wspólnego małżonków.

Wbrew pozorom sprawy rozwodowe nie należą do prostych i przyjemnych. Sprawy te potrafią ciągnąć się latami w zależności od natężenia konfliktu istniejącego pomiędzy małżonkami. Charakterystyczne jest również dla tego typu spraw występowanie wielu odrębności proceduralnych (choćby w zakresie postępowania dowodowego) oraz utrwalonej już linii orzeczniczej w bardzo wielu kwestiach, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, a na co może zwrócić uwagę właśnie adwokat.

Należy pamiętać, że każdy z małżonków może żądać rozwodu tylko wtedy, gdy nastąpił między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Obie te przesłanki powinny wystąpić łącznie. Nasza Kancelaria Adwokacka pomoże Państwu w sposób kompleksowy przygotować się do sprawy rozwodowej. Podpowiemy jakie dokumenty przygotować, jakie dokumenty, jakie dowody będzie można wykorzystać w sprawie rozwodowej z korzyścią dla nas, podpowiemy jakich kwestii unikać, aby sobie nie zaszkodzić.  

 

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Należy pamiętać, że wyrok rozwodowy nie obejmuje tylko i wyłącznie orzeczenia o samym rozwodzie małżonków. W wyroku rozwodowym może znaleźć się również szereg innych obligatoryjnych jak i fakultatywnych rozstrzygnięć. Zgodnie z art. 57 i 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzeka w sprawie o rozwód również w przedmiocie: winy rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktów rodziców z dziećmi, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka. Wyrok orzekający rozwód może również zwierać nierozstrzygnięcia dotyczące majątku byłych już małżonków tj. kwestie eksmisji jednego z małżonków, czy kwestie podziału majątku wspólnego byłych małżonków.

 

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Istotne jest również to, że w niektórych sytuacjach sąd może nie dać rozwodu. Kiedy zatem sąd nie orzeknie rozwodu? Sąd może nie orzec rozwodu nawet w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeńskiego, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Istnieje zatem możliwość obrony przed ewentualnym powództwem o rozwód właśnie w w/w kierunku.

 Adwokat Łódź Zgierz - rozwody - sprawy rozwodowe

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w tzw. sprawach rozwodowych. Zapewniamy reprezentację Klientów przed Sądami na terenie całej Polski. Nasza Kancelaria Adwokacka pomoże państwu przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i skompletować pozew rozwodowy bądź też odpowiedź na pozew rozwodowy. Kluczowe w postępowaniach rozwodowych jest postępowanie dowodowe przed sądami. Nasze Kancelaria Adwokacka pomoże Państwu przygotować się w tym zakresie poprzez zgłoszenie stosownych wniosków dowodowych. Zapraszamy do kontaktu w celu oceny Państwa sprawy.   

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, dobry adwokat Zgierz, rozwody, sprawy rozwodowe, rozwody, adwokat rozwód

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem Alimenty - zabezpieczenie alimentów Od czego zależy wysokość alimentów? Intercyza a dziedziczenie Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich Uchylenie alimentów gdy dziecko zagranicą Ustalenie ojcostwa – odmowa poddaniu się badaniom DNA Dziedziczenie długów alimentacyjnych Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka Zmiana nazwiska po rozwodzie Przymusowe zobowiązanie do leczenia odwykowego Co z domowym pupilem po rozwodzie? Kiedy można podwyższyć alimenty? Alimenty w ciąży przed narodzinami dziecka Podział majątku byłych małżonków Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty Skutki wyprowadzki przed rozwodem Przywłaszczenie między małżonkami Alimenty na dziecko z Ukrainy