Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed osobą sporządzająca testament 

Co w sytuacji, gdy spadkobierca wskazany w testamencie umiera przed testatorem, czyli autorem testamentu? Inaczej mówiąc, co w sytuacji gdy autor testamentu przeżyje wskazanego w testamencie spadkobierce? Kto wówczas dziedziczy? Co dzieje się z testamentem? Czy dziedziczą spadkobiercy osoby wskazanej w testamencie, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym po testatorze?sprawy spadkowe prawo spadkowe adwokat Łódź Zgierz

 

Zdolność do dziedziczenia

Najważniejszą kwestią, od której należy rozpocząć wszelkie dalsze wywody jest to, że zgodnie z art. 927 Kodeksu cywilnego nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.

Kto w takim razie w razie śmierci osoby wskazanej w testamencie będzie dziedziczył? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, ilu spadkobierców zostało ustanowionych w testamencie. Inaczej sytuacja przedstawiać się będzie, gdy w testamencie został wskazany jeden spadkobierca a inaczej, gdy tych spadkobierców było wskazanych więcej. 

 

Śmierć jedynego spadkobiercy wskazanego w testamencie

W sytuacji, gdy nie dożyje otwarcia spadku jedyny spadkobierca testamentowy do spadku po spadkodawcy zostaną powołani spadkobiercy ustawowi testatora. Wynika to z art. 927§1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku. Rozrządzenie zawarte w testamencie jest w takiej sytuacji bezskuteczne ze względu na to, że spadkobierca testamentowy zmarł przed spadkodawcą. 

Jeśli zatem jedna z wymienionych w testamencie osób umrze wcześniej niż testator, dzieci zmarłego spadkobiercy nie mogą dziedziczyć w jego miejsce. Gdy dokument nie zostanie wcześniej uaktualniony, dalsze postępowanie regulują przepisy prawa spadkowego, czyli mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

 

Śmierć jednego z kilku spadkobierców testamentowych

Natomiast w sytuacji, gdy w testamencie do spadku powołany był więcej niż jeden spadkobierca, wówczas udział przeznaczony dla spadkobiercy który zmarł, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów. Jest to tzw. przyrost zgodnie z art. 965 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (przyrost). Warunkiem zastosowania tejże zasady jest to, że odmiennie nie wskazano w testamencie, czyli spadkodawca inaczej tej kwestii nie uregulował w swoim testamencie. 

Wskażę jeszcze w tym miejscu postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1973 r., sygn. akt. III CRN 234/72, gdzie wskazano, iż skoro „przyrost” nie zastępuje wypadku odmiennej woli spadkodawcy, to odmienna wola spadkodawcy co do przyrostu może wynikać wprost w sytuacji przewidzianej w art. 963 KC , a więc kiedy spadkodawca powołał spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (tzw. podstawienie zwykłe) a także w wypadku tzw. podstawienia powierniczego przewidzianego przez art. 964 KC. W wypadku zaś gdy spadkodawca nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w powołanych przepisach jego odmienna wola tj. wyłączenie przyrostu musi wynikać z wykładni treści testamentu.

  

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy spadkowe – prawo spadkowe – porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Sęk zaprasza osoby potrzebujące pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w zakresie spraw spadkowych nie tylko przed sądami z województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej i do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe adwokat Łódź, spadki adwokat Zgierz, prawo spadkowe adwokat w Łodzi, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?