Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przesłuchanie oskarżonego przez sąd według miejsca zamieszkania

Czy sąd może przesłuchać oskarżonego w drodze pomocy prawnej? Czy można przesłuchać oskarżonego według miejsca zamieszkania? Czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy karnej może skorzystać z pomocy prawnej innego sądu w celu przesłuchania oskarżonego?

Zgodnie z art. 377 § 4 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed sądem, można zastosować art. 396 § 2 lub uznać za wystarczające odczytanie jego poprzednio złożonych wyjaśnień. Przesłuchania oskarżonego można dokonać z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 177 § 1a.

O czym stanowi art. 396 § 2 Kodeksu postępowania karnego? Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia. Zgodnie zaś z art. 177 § 1a, przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Jak wynika z powyższych przepisów, Kodeks postępowania karnego daje formalnie możliwość przesłuchania oskarżonego przed innym sądem niż sąd rozpoznający sprawę bądź też pod jego nieobecność przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość. Nie bez kozery użyłem zwrotu, że istnieje formalna możliwość, ponieważ sądy topornie korzystają z tych możliwości. O ile w przypadku świadków przesłuchanie w drodzy pomocy prawnej niestanowi większego problemu, o tyle w przypadku samych oskarżonych to z naszej praktyki wynika, że podchodzi się do tego niechętnie.  

Niekiedy spotykany jest pogląd, że przepis art. 377 § 4 Kodeksu postępowania karnego dotyczy nieobecności oskarżonego, którego udział w sprawie jest obowiązkowy, tj. w sytuacjach określonych w art. 377 § 1 i 3. A zatem, a contrario w sytuacjach, kiedy udział oskarżonego nie jest obowiązkowych np. gdy postępowanie przygotowawcze przybrało postać dochodzenia, wówczas nie można przesłuchać oskarżonego w w/w sposób. Jak dla mnie takie ograniczenie z w/w przepisu nie płynie, zaś zasada prawa do obrony oskarżonego ma prymat nad innymi kwestiami. Dlatego też jeżeli taki wniosek zostanie przez oskarżonego złożony sąd powinien się nad nim pochylić i go uwzględnić. To adwokat może właśnie przyczynić się do sporządzenia takiego wniosku i jego szczegółowego uzasadnienia.  

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy karne – prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu zapewnia reprezentację sądową w sprawach z zakresu prawa karnego. Bronimy oskarżonych i osoby podejrzane jak i reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwami. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem omówienia Państwa sytuacji prawnej i ewentualnych możliwości prawnych.Słowa kluczowe: przesłuchanie, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne adwokat Łódź, obrona w sprawach karnych, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?