ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ:

Usługi kancelarii świadczone są zarówno na rzecz osób indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych. Kancelaria zapewnia szeroko rozumianą pomoc prawną m.in. w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą porady prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed organami administracji publicznej oraz przed organami ścigania jak i bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Woźniak - Szczepaniak (Łódź, ul. Piramowicza 15/20 - www.wozniak-szczepaniak.pl).


PRAWO KARNE

(w tym: prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich)

 • obrona w postępowaniach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej
 • udział w przesłuchaniach przed policją oraz prokuratorem
 • udział w posiedzeniach aresztowych


PRAWO CYWILNE

 • sporządzanie opinii prawnych i umów
 • porady prawne
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • reprezentacja klientów w postępowaniach polubownych, mediacyjnych
 • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności


ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

(dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu)

 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów w sztuce lekarskiej
 • czynów niedozwolonych
 • naruszenia dóbr osobistych
 • uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej
 • uszkodzenia mienia


PRAWO RODZINNE

 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • opieka / kuratela
 • ustalenie ojcostwa / macierzyństwa


PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie / odrzucenie spadku
 • dochodzenie zachowku
 • dział spadku


OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
 • reprezentacja klientów przed urzędami
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów
 • windykacja należności
 • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego
 • pomoc w negocjacjach


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • reprezentacja klientów przed sądami jak i na etapie przedsądowym
 • porady prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie i opiniowanie treści umów


PRAWO ADMINISTRACYJNE

(w tym: prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska)

 • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa administracyjnego