WYNAGRODZENIE

Wysokość oraz sposób płatności wynagrodzenia za usługi prawne świadczone przez Kancelarię ustalane są indywidualnie z każdym z Klientów. Każda sprawa jest inna, dlatego też wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od:

  • rodzaju sprawy
  • przedmiotu sprawy
  • nakładu pracy potrzebnego do wykonania zleconej sprawy
  • etapu na jakim jest dana sprawa
  • odległości sądu bądź innego organu, w którym toczy się zlecona sprawa od siedziby Kancelarii
  • czasu bądź terminu na wykonanie zleconej sprawy

 

KEYWORDS: ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW, KANCELARIA ADWOKACKA ŁÓDŹ, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, ODSZKODOWANIA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ŁÓDŹ, ADWOKAT SPRAWY KARNE ŁÓDŹ, PORADY PRAWNE ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ ROZWODY, ADWOKAT OS SPRAW KARNYCH ŁÓDŹ