Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy spadkowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY SPADKOWE

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Przez sprawy spadkowe należy rozumieć między innymi sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku; przyjęciem i odrzuceniem spadku; sporządzaniem testamentów; unieważnianiem testamentów; niegodnością dziedziczenia i wydziedziczaniem; zapisami windykacyjnymi i zachowkami; odpowiedzialnością za długi spadkowe; dziedziczeniem gospodarstw rolnych i ich podziałem; działem spadku i zniesieniem współwłasności, uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.sprawy spadkowe adwokat Łódź Zgierz

Należy mieć na względzie, że prawo spadkowe nakłada na spadkobierców szereg obowiązków w związku ze śmiercią osoby najbliższej. Jednym z podstawowych, który powinniśmy zrealizować także we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma co odkładać tych spraw na kolejne pokolenia. Powoduje to tylko później istotne komplikacje w sprawie. Dla przykładu zamiast 2 czy 4 uczestników w sprawie możemy mieć z czasem do czynienia nawet z 20 czy 30 uczestnikami, z czym niedawno sami się zmagaliśmy przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Nie muszę chyba szczególnie tłumaczyć, jakie problemy mogą pojawić się w sprawie przy takiej liczbie spadkobierców. Kwestia ustalania adresów do doręczeń, kwestia samych doręczeń, kwestia usprawiedliwiania nieobecności na sprawach, kwestia sporządzenia bardzo wielu odpisów pism itd. może przyprawić o ból głowy i z prostej sprawy tworzy się niemały galimatias, który może trwać w nieskończoność.

Z całą pewnością adwokat w tego typu sprawach może przyczynić się do sprawnego skompletowania potrzebnych dokumentów, do sporządzenia niezbędnych pism i wniosków, a także do sprawnego zakończenia sprawy.

Z prawem spadkowym wiąże się również szereg różnych terminów, których niedochowanie może mieć dla nas przykre w skutkach konsekwencje, np. w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy możemy spadek odrzucić. Jeżeli tego nie zrobimy, a spadkodawca pozostawił nam długi możemy mieć w przyszłości problemy z wierzycielami. Gdy przy spadkobraniu mamy do czynienia z nieletnimi w grę może będzie wchodzić kwestia uzyskania odpowiednich zgód z sądów rodzinnych. 

Sprawy spadkowe tylko z pozoru mogą jawić się jako proste i przyjemne. Tymczasem sprawy np. o dział spadku potrafią być bardziej skomplikowane i pracochłonne niż sprawy rozwodowe pomiędzy skonfliktowanymi małżonkami. Podobnie rzecz się ma jeżeli chodzi o sprawy o zachowek, gdzie niejednokrotnie w grę wchodzą niemałe pieniądze. Z jednej strony sprawy spadkowe mogą być źródłem dla uzyskania niemałych zasobów finansowych, z drugie jednak strony sprawy takie mogę wpędzić spadkobierców w niemałe tarapaty. Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie prawa spadkowego ewentualnie adwokata do reprezentowania w sprawie spadkowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Łodzi bądź Zgierzu.

Przekazanie gospodarstwa a zachowek

Czy w sytuacji, gdy spadkodawca jeszcze za życia przekazał całe gospodarstwo rolne np. jednemu z zstępnych nie pozostawiając po sobie żadnego majątku, czy osoby uprawnione według ustawy do zachowku mogą dochodzić od obdarowanego zachowku? To zależy...

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Zgodnie z art. 1024 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, żeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową

Czy zapis w umowie darowizny brzmiący „Spadkodawca oświadcza, że niniejsza darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową” powoduje, że nie przysługują nam żadne roszczenia z tytułu zachowku wobec osoby, która otrzymała za życia cały majątek spadkodawcy na skutek uczynionej darowizny.

Jak skutecznie wydziedziczyć?

Spadkodawca w testamencie wydziedziczył najbliższego członka rodziny. Czy fakt ten daje pozostałym spadkobiercom gwarancję, że osoba wydziedziczona nie otrzyma zachowku? Czy sam fakt wydziedziczenia daje 100% pewność, że zachowek się nie należy? Czy wydziedziczenie można wzruszyć?

Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia

2018-09-24Co to jest niegodność dziedziczenia? Na czym polega niegodność dziedziczenia? Jakie są skutki niegodności dziedziczenia? Jakie są różnice pomiędzy wydziedziczeniem, a niegodnością dziedziczenia? W jakim okresie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia? W jakim trybie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia?

Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tyle swego powołania do spadku może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o  odrzuceniu spadku. Co w sytuacji, gdy powyższy termin zostanie przekroczony? Czy można go przywrócić? Jak uchylić się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak chronić się przed roszczeniami wierzycieli spadkodawcy?

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe adwokat zgierz, adwokat Łódź, spadki adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat w Zgierzu, prawo spadkowe adwokat w Łodzi, adwokat Łódź zachowek, adwokat Łódź dział spadku