Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego

Podkreślenie Adwokata

SPRAWY RODZINNE

Prawo rodzinne to bardzo obszerna dziedzina prawa, z którą mamy styczność w zasadzie każdego dnia. Niezależnie od tego, czym się w życiu zajmujemy, prawo cywilne reguluje praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Należy pamiętać, że prawo cywilne to nie tylko stosunki majątkowe. To także stosunki rodzinne, które w pewnych sytuacjach wymagają wsparcia przez adwokata.

Potocznie nazywane prawo rodzinne to nie tylko sprawy dotyczące rozwodów i alimentów. W śród innych spraw wchodzących w zakres tego pojęcia możemy wymienić m.in. sprawy dot. podziału majątku wspólnego byłych małżonków czy rozliczenia nakładów z majątku osobistego na wspólny i odwrotnie, separacje, sprawy dotyczące ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa czy macierzyństwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, kwestie związane z adopcją, opieką, czy kuratelą i wiele innych.  

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, ze sprawy rodzinne są łatwe i przyjemne, ale to tylko złudzenie. Z naszego doświadczenia wynika, że poziom emocji pomiędzy stronami niekiedy sięga zenitu, zaś sam etap postępowania dowodowego jest żmudny i pracochłonny.  

Naszym zdaniem adwokat reprezentując Klientów w postępowaniach rodzinnych przed sądem, zapewnia właściwą ochronę Państwa interesów, służąc radą i pomocą. W wielu przypadkach od prawidłowo udzielonej porady prawnej może zależeć sytuacja życiowa nasza i osób nam najbliższych.

Kancelaria Adwokata Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych nie tylko przed Sądami w Łodzi, Sądem w Zgierzu czy Sądem w Łęczycy, ale na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferty Kancelarii.  

Adwokat rozwody

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka reprezentuje interesy Klientów między innymi w sprawach rozwodowych. Bardzo często zdarza się, że relacje pomiędzy małżonkami zamierzającymi się rozwieść są na tyle złe, że pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Skonfliktowane strony nie są w stanie bowiem porozumieć się co do podstawowych kwestii.

Zaległe alimenty

Zasadą jest, że sąd zasądza alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu na przyszłość. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, alimenty z natury swej są przeznaczone na potrzeby bieżące, natomiast za czas ubiegły zasądzane być mogą jedynie w przypadkach wyjątkowych. Taką możliwość daje nam właśnie art. 137 i art. 140 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej k.r.o.).

Przedawnienie alimentów

Za jaki okres wstecz można dochodzić alimentów? Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3, zaś początek biegu przedawnienia liczy się od momentu ich wymaprawnik zgierz łódźgalności. Alimenty są świadczeniami okresowymi, w związku z tym przedawnienie liczy się osobno za każdy miesiąc.

Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami

Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak zatem wynika z powyższego Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacji dziecka aż do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Słowa kluczowe: sprawy rodzinne adwokat, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, Adwokat Ozorków, rozwody adwokat Łódź, adwokat alimenty