Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy cywilne

Podkreślenie Adwokata

Rękojmia

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czyprawnik zgierz łódź musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne? Czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy również rzeczy używanych? Czy adwokat może nam w jakiś sposób pomóc?

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat.

Słowa kluczowe: