Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy cywilne

Podkreślenie Adwokata

Pod pojęciem spraw cywilnych można umieścić bardzo szeroki zakres spraw, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas bowiem zawiera chociażby dziesiątki, jak nie setki umów rocznie. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera nie do końca zrozumiałe i jasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów prawnych w przyszłości. Dobrze napisana umowa, która zostanie skonstruowana przez adwokata ewentualnie skonsultowana z adwokatem to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Adwokat pomoże Państwu dokonać świadomego wyboru. Jeśli nosisz się z zamiarem podpisania ważnej dla Ciebie umowy nie ryzykuj, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat pomoże Ci w przygotowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków. Doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta. Adwokat wyjaśni, jakie skutki prawne mogą nieść niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy. Adwokat zwróci twoją uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne. Wreszcie adwokat zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy na przyszłość.

Oczywiście sprawy cywilne to nie tylko kwestie dotyczące umów. Pod pojęciem spraw cywilnych możemy ująć np.: sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym kontrahentom, którzy nie płacą swoich zobowiązań; sprawy dotyczące naszego mienia, własności, współwłasności; sprawy dotyczące zasiedzenia, służebności gruntowych czy osobistych; sprawy o podział majątku; sprawy spadkowe; sprawy odszkodowawcze; sprawy o ustalenie danego stosunku prawnego; sprawy o unieważnienie danych stosunków prawnych i wiele wiele innych.

Sprawy cywilne, to nie tylko dochodzenie swoich praw, ale także obrona przed roszczeniami wysuwanymi przez inne osoby wobec nas, czy wobec naszego majątku. Brak odpowiedniej reakcji z naszej strony na wysuwane roszczenia może doprowadzić do wydania nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego, który następnie będzie podstawą do wszczęcia przeciwko nam egzekucji. Zawsze doradzamy, że w momencie otrzymania pisma z sądu, czy od komornika należy niezwłocznie zadbać o swoje interesy, skontaktować się z adwokatem, poradzić się adwokata. Nie czekać, aż upłynie termin wskazany przez sąd. Nie zawsze uda się ten termin przywrócić. A co najważniejsze odbierać korespondencję. Unikanie odbierania korespondencji nie jest najlepszym pomysłem. Istnieje w dalszym ciągu przekonanie, że gdy nie odbierze się korespondencji to sprawa nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego! Przekonujemy się o tym dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy komornik zablokuje nam środki na koncie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Sądami w zakresie spraw cywilnym na terenie całego Kraju. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady prawnej, opinii czy adwokata, który będzie Państwa reprezentował przed Sądem zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii i do umówienia spotkania, celem omówienia szczegółów współpracy.

Rękojmia

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czyprawnik zgierz łódź musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne? Czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy również rzeczy używanych? Czy adwokat może nam w jakiś sposób pomóc?

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat.

Dowód z nagrania

Czy nagranie uzyskane podstępem, bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej może zostać wykorzystane przed sądem, jako dowód w sprawie? Z naszego doświadczenia wynika, że takie dowody są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane w procesach.

Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej

Zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, dobry adwokat Łódź, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, adwokat Łódź sprawy cywilne, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź sprawy o zapłatę, adwokat w Zgierzu, Adwokat Ozorków, adwokat Łódź sprawy administracyjne