Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy cywilne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY CYWILNE

Pod pojęciem spraw cywilnych można umieścić bardzo szeroki zakres spraw, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas bowiem zawiera chociażby dziesiątki, jak nie setki umów rocznie. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera nie do końca zrozumiałe i jasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów prawnych w przyszłości. Dobrze napisana umowa, która zostanie sksprawy cywilne adwokat Łódź, adwokat Ozorkówonstruowana przez adwokata ewentualnie skonsultowana z adwokatem to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Adwokat pomoże Państwu dokonać świadomego wyboru. Jeśli nosisz się z zamiarem podpisania ważnej dla Ciebie umowy nie ryzykuj, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat pomoże Ci w przygotowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków. Doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta. Adwokat wyjaśni, jakie skutki prawne mogą nieść niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy. Adwokat zwróci twoją uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne. Wreszcie adwokat zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy na przyszłość.

Oczywiście sprawy cywilne to nie tylko kwestie dotyczące umów. Pod pojęciem spraw cywilnych możemy ująć np.: sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym kontrahentom, którzy nie płacą swoich zobowiązań; sprawy dotyczące naszego mienia, własności, współwłasności; sprawy dotyczące zasiedzenia, służebności gruntowych czy osobistych; sprawy o podział majątku; sprawy spadkowe; sprawy odszkodowawcze; sprawy o ustalenie danego stosunku prawnego; sprawy o unieważnienie danych stosunków prawnych i wiele wiele innych.

Sprawy cywilne, to nie tylko dochodzenie swoich praw, ale także obrona przed roszczeniami wysuwanymi przez inne osoby wobec nas, czy wobec naszego majątku. Brak odpowiedniej reakcji z naszej strony na wysuwane roszczenia może doprowadzić do wydania nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego, który następnie będzie podstawą do wszczęcia przeciwko nam egzekucji. Zawsze doradzamy, że w momencie otrzymania pisma z sądu, czy od komornika należy niezwłocznie zadbać o swoje interesy, skontaktować się z adwokatem, poradzić się adwokata. Nie czekać, aż upłynie termin wskazany przez sąd. Nie zawsze uda się ten termin przywrócić. A co najważniejsze odbierać korespondencję. Unikanie odbierania korespondencji nie jest najlepszym pomysłem. Istnieje w dalszym ciągu przekonanie, że gdy nie odbierze się korespondencji to sprawa nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego! Przekonujemy się o tym dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy komornik zablokuje nam środki na koncie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Sądami w zakresie spraw cywilnym na terenie całego Kraju. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady prawnej, opinii czy adwokata, który będzie Państwa reprezentował przed Sądem zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii i do umówienia spotkania, celem omówienia szczegółów współpracy.

Rękojmia

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czyprawnik zgierz łódź musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne? Czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy również rzeczy używanych? Czy adwokat może nam w jakiś sposób pomóc?

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat.

Dowód z nagrania

Czy nagranie uzyskane podstępem, bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej może zostać wykorzystane przed sądem, jako dowód w sprawie? Z naszego doświadczenia wynika, że takie dowody są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane w procesach.

Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej

Zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości

Czy można przerwać bieg terminu zasiedzenia? Jeżeli tak, to jak to zrobić w sposób skuteczny? Jakie są terminy zasiedzenia? Co to jest zasiedzenie? Jakie czynności przed sądem bądź innym organem przerywają bieg terminu zasiedzenia? Jak bronić się przed złożonym do sądu wnioskiem o stwierdzenie nabycia prawa własności naszej nieruchomości przez zasiedzenie? Jak bronić się przeciwko zasiedzeniu?

Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta

Jak kształtuje się odpowiedzialność za wykryte wady sprzedanej rzeczy w przypadku umowy komisu? Czy kierować roszczenia do komisanta czy do komitenta? Czy komisant odpowiada za wady sprzedanej rzeczy? Czy komisant może wyłączyć swoją odpowiedzialność? Czy komisant może dochodzić wobec komitenta roszczeń regresowych, tj. zapłaty odszkodowania? 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, dobry adwokat Łódź, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, adwokat Łódź sprawy cywilne, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź sprawy o zapłatę, adwokat w Zgierzu, Adwokat Ozorków, adwokat Łódź sprawy administracyjne