Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie karalności czynów nieletnich

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI CZYNÓW POPEŁNIONYCH PRZEZ NIELETNICH

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, a dokładniej rzecz ujmując wg. jej art. 14 w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W art. 14 wymienia się przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu wykroczeń, ponieważ czyny karalne nieletnich mogą występować w postaci przestępstwa powszechnego, przestępstwa skarbowego albo też wykroczenia powszechnego lub skarbowego.

A zatem, jak wynika z powyższego ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie reguluje samodzielnie materii przedawnienia karności czynów popełnionychsprawy karne adwokat Łódź, dobry obrońca Zgierz przez małoletnich. Jest w tym zakresie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu karnego skarbowego a także Kodeksu wykroczeń.

W postępowaniu dotyczącym nieletnich stosuje się zatem przepisy części ogólnej w/w ustaw pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oznacza to zastosowanie zasad ogólnych prawa karnego i prawa wykroczeń przed sądem rodzinnym w sprawach o te czyny. Należy pamiętać, że pierwszeństwo daje się w tym względzie ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie będą mieć zastosowania te instytucje ustaw karnych, które dotyczą instytucji niewystępujących w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, np. recydywa czy środki związane z okresem próby.

Mówiąc o odpowiednim stosowaniu przepisów w/w ustaw karnych w postępowaniu wobec nieletnich w zakresie przedawnienie karności przestępstw czy wkroczeń mam na myśli sięgnięcie do rozwiązań przewidzianych w art. 101 – 105 Kodeksu karnego, art. 44 Kodeksu karnego skarbowego, czy art. 45 Kodeksu wykroczeń.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej adwokata w sprawach nieletnich – zarówno w zakresie obrony nieletniego jak i reprezentowania interesów strony pokrzywdzonej – zapraszamy do kontaktu. Naszym zdaniem, adwokat w sprawach nieletnich jest w stanie wiele wnieść do sprawy przyczyniając się tym samym do jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla nieletniego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w tzw. „sprawach nieletnich”.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne, czyny nieletnich, kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz.