Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak długo możemy posługiwać się odpisem księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej jest jednym z niezbędnych dokumentów przy wszelkiego rodzaju transakcjach nabycia czy zbycia nieruchomości. Notariusz sporządzając akt notarialny posługuje się tego typu dokumentami, bowiem księga wieczysta służy ustaleniu aktualnego stanu prawnego nieruchomości.sprawy budowlane adwokat Łódź

Aktualnie, w dobie internetu istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu księgi wieczystej chociażby poprzez system informatyczny dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aktualne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązują m.in. notariuszy do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jest to o tyle istotne, że w zasadzie od razu w systemie informatycznym pojawia się wzmianka o wpływie wniosku o dokonanie zmiany w treści księgi wieczystej. Notariusz nie później niż w dniu sporządzenia aktu notarialnego, musi złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu informatycznego.

W momencie złożenia takiego wniosku przez notariusza wzmianka o wniosku automatycznie pojawia się w odpowiednim dziale księgi wieczystej a zarazem w systemie informatycznym dostępnym dla każdego z nas.

 

Co oznacza wzmianka w treści księgi wieczystej?

Wzmianka w treści księgi wieczystej powoduje skutek określony w art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, tj. wyłącza ona rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Co to powoduje? Powoduje to, że osoby sporządzające dokument zbycia czy nabycia nieruchomości powinny dysponować jak najbardziej aktualną wiedzą na temat stanu prawnego nieruchomości, która jest przedmiotem danej transakcji.  

 

Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej?

W praktyce możemy spotkać się z sytuacją posiadania odpisu księgi wieczystej, który ma nawet kilka lat i będzie on ważny. Ważne jest to, aby zapisy zawarte w odpisie księgi wieczystej były zgodne z rzeczywistością i nie uległy od momentu wydania odpisu żadnej zmianie. A zatem, należy przyjąć, że nie ma żadnego ustawowego terminu, po upływie którego odpis księgi wieczystej staję się „nieważny”. Odpis księgi wieczystej jest aktualny, jest ważny aż do momentu, gdy nie zostaną wprowadzone jakieś zmiany w księdze wieczystej. Może się zatem okazać, że już po minucie od wydania odpisu z księgi wieczystej odpis ten straci swoją ważność z uwagi np. na zamieszczenie w treści księgi wieczystej wzmianki o wpływie wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej. Z drugiej strony odpis może być aktualny nawet przez kilka lat z uwagi na fakt, że w treści księgi wieczystej nic się nie zmieniło.  

Adwokat powinien uczulić Klientów, że im starszy odpis księgi wieczystej, tym zachodzi większe prawdopodobieństwo, że w księdze wprowadzono jakieś zmiany. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę w każdej chwili, przed jakąkolwiek transakcją możemy sprawdzić na ekranie naszego komputera aktualny stan księgi wieczystej, która nas interesuje. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie spraw administracyjnych zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią AdwokackąSłowa kluczowe: adwokat księgi wieczyste, adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat Łódź sprawy administracyjne, prawo administracyjne, porady prawne Łódź, adwokat sprawy karne, adwokat rozwody, sprawy spadkowe adwokat Łódź