Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy administracyjne i nieruchomości

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Na prawo administracyjne składają się akty normatywne różnej rangi, m.in. ustawy, rozporządzenia czy zarządzenia. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest niesłychanie szeroki. Zakres ten wynika z zadań, jakie mają do wykonania organy administracji i obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego codziennego życia, m.in.: osprawy administracyjne adwokat Łódź Zgierzchrona zdrowia, ochrona środowiska, prawo budowlane, prawo podatkowe, planowane i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, wywłaszczanie, opłaty adiacenckie, koncesje, zezwolenia i wiele, wiele innych spraw.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk prowadzi również praktykę w zakresie szeroko rozumianych spraw administracyjnych, w tym m.in. sprawy dotyczące nieruchomości, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia reprezentację Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu dla naszych Klientów odwołań od decyzji różnego rodzaju organów administracji publicznej, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w sprawach administracyjnych, niezależnie od etapu na jakim jest dana sprawa, również wliczając w to etap administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Zawsze staramy się zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązania prawne przedstawionego problemu. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem umówienia spotkania w Łodzi bądź w Zgierzu.

Zwrot kosztów budowy wodociągu

Bardzo często zdarza się sytuacja, że osoby budujące domy jednorodzinne muszą na własny koszt zbudować od podstaw całe ciągi sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sieć gminna bądź miejskiego zakładu wodociągów jest słabo rozwinięta, zaś gmina nie jest zainteresowana rozbudową istniejącej sieci. Czy w sytuacji wybudowania wodociągu (sieci wodociągowej) bądź kanalizacji wraz z przyłączami można dochodzić od gminy zwrotu kosztów ich budowy?

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Jesteśmy właścicielami działki zabudowanej domem jednorodzinnym. Cieszymy się spokojną, ładną, zieloną okolicą, gdzie wkoło same domy jednorodzinne. Pewnego dnia widzisz, że w okolicy - czy nawet w bezpośrednim sąsiedztwie twojej nieruchomości - ktoś zaczyna inwestycję, z której już na pierwszy rzut oka widać, że to nie będzie kolejny dom jednorodzinny tylko jakiś zakład, punkt usługowy, który może zrujnować twój spokój i radość z mieszkania w domu jednorodzinnym, poza centrum miasta.

Kiedy sprawy są rozpoznawane przed sądami administracyjnymi

W jaki sposób rozróżnić, która sprawa będzie rozpoznawana przed sądem powszechnym, a która przed sądem administracyjnym? Adwokat doradzając Klientowi w sprawie powinien wskazać możliwe drogi prawne. Należy zauważyć, że regulacje kształtujące podstawy systemu sądownictwa, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakładają określenie właściwości sądów administracyjnych przez ustawodawcę w sposób pozytywny. Co to oznacza?

Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej jest jednym z niezbędnych dokumentów przy wszelkiego rodzaju transakcjach nabycia czy zbycia nieruchomości. Notariusz sporządzając akt notarialny posługuje się tego typu dokumentami, bowiem księga wieczysta służy ustaleniu aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Jak długo odpis księgi wieczystej zachowuje swoją ważność?

Strona postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie

Zgodnie z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego, stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, a w przypadku inwestycji KZN - inwestor i Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Czy aby na pewno? Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?

Słowa kluczowe: odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań Łódź, adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, dobry adwokat w Łodzi, adwokat Łódź sprawy administracyjne, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, prawo podatkowe adwokat Łódź