ODSZKODOWANIA


Kancelaria posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień między innymi z tytułu:


WYPADKI KOMUNIKACYJNE

 • dochodzenie roszczeń z AC, OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
 • dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu powstałych szkód materialnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, kosztów pogrzebu, leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.
 • dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej
 • dochodzenie rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu powstałych szkód majątkowych, w tym kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.
 • dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej
 • dochodzenie rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

WYPADKI PRZY PRACY

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dochodzenie roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym zadośćuczynień

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

 • żądanie zaniechania działań naruszających dobra osobiste
 • dochodzenie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych w tym przeprosin w odpowiedniej treści i formie
 • dochodzenie zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • dochodzenie określonych sum pieniężnych na wskazane cale społeczne
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych

CZYNY NIEDOZWOLONE

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych
 • dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 • żądania zaniechania niedozwolonych działań
 • dochodzenie czynności potrzebnych do usunięcia skutków niedozwolonych działań w tym przeprosin w odpowiedniej treści i formie
 • dochodzenie odszkodowań oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • dochodzenie odpowiednich sum pieniężnych na określony cel społeczny

UTRATA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 • dochodzenie roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu utraty wartości nieruchomości wskutek immisji
 • dochodzenie roszczeń związanych z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych, słupów energetycznych, gazociągów, wodociągów itp.

 

KEYWORDS: ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW, ADWOKAT ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, KANCELARIA ADWOKACKA ŁÓDŹ, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, ODSZKODOWANIA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ŁÓDŹ, ADWOKAT SPRAWY KARNE ŁÓDŹ, PORADY PRAWNE ŁÓDŹ, ADWOKAT ZE ZGIERZA, ADWOKAT ROZWODY ŁÓDŹ, ADWOKAT W ŁODZI, ADWOKACI W ZGIERZU