Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowania
komunikacyjne, wypadek w pracy, utrata wartości mienia, naruszenie dóbr osobistych

Podkreślenie Adwokata

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień między innymi z tytułu:

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ
WYPADKI PRZY PRACY
NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH
CZYNY NIEDOZWOLONE
CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
UTRATA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW
Odszkodowania

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie

Czy odszkodowanie z indywidualnego ubezpieczenia na życie uwzględnia się przy dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku?

Krzywy chodnik class=

Krzywy chodnik

Trudno jest wymagać od pieszego, aby ten poruszał się tylko i wyłącznie po nieuszkodzonych, czy prostych płytach chodnikowych.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest odmowa wypłaty zgłoszonych roszczeń bądź zaniżanie przez zakłady ubezpieczeń należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych

Czy osobom bliskim poszkodowanego należy się zadośćuczynienie również w sytuacji, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa rolnika a odszkodowanie

Pytanie zasadnicze, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje również zakresem swojej ochrony szkody wyrządzone przez psa należącego do rolnika? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Zadośćuczunienie za zmarłego w rodzinie

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tu bowiem tylko o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, ale także np. o zadośćuczynienie z tytułu przestępstwa czy zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie OC rolników

Istotnym dla określenia zakresu ubezpieczenia OC rolników jest użycie przez ustawodawcę sformułowania „szkoda związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego". Ubezpieczenie – co oczywiste - nie obejmuje zatem całej odpowiedzialności cywilnej rolników, tj. za wszystko.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Coraz większa świadomość konsumentów powoduje, że coraz częściej dochodzimy przysługujących nam roszczeń, w tym m.in. wobec biur podróży za nieudany urlop, czy to odszkodowań czy też zadośćuczynień.

Słowa kluczowe: Adwokat łódź, adwokat zgierz, adwokat ozorków, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria adwokacka zgierz, adwokat łódź, odszkodowania zgierz, adwokat w łodzi, dochodzenie odszkodowań łódź, adwokat sprawy karne łódź, porady prawne łódź