Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Egzekucja - długi

Podkreślenie Adwokata

Sposób na wysokie odsetki

Sąd Najwyższy podjął w dniu 15 marca 2018 r. bardzo ważną uchwałę (sygn. III CZP 107/17) dla osób posiadających długi wynikające jeszcze z umów zawartych przed wprowadzeniem tzw. „ustawy antylichwiarskiej” w 2006 r. Uchwała ta ma o tyle istotne znaczenie, ponieważ w polskich realiach bardzo trudno jest liczyć na przedawnienie tego typu zobowiązań. Wierzyciele mają bowiem wiele możliwości prawnych, by przerwać bieg terminu przedawnienia, choćby poprzez wszczęcie egzekucji.

Wpis przedawnionego długu do Krajowego Rejestru Długów

Coraz częstszym zjawiskiem pojawiającym się na rynku jest obrót długami, których z różnych przyczyn nie udało się wyegzekwować. Firmy zajmujące się skupywaniem takich wierzytelności mają bardzo różne metody, aby uprzykrzyć życie potencjalnym dłużnikom. W zasadzie każdy może stać się dłużnikiem, którego wierzytelność zostanie sprzedana, gdyż w większości przypadków, gdzie umowa między stronami nie stanowi inaczej, wierzyciel może odsprzedać należne mu wierzytelności innej osobie lub wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu wierzytelności firmie windykacyjnej. Zawarta umowa cesji wierzytelności pozwala wierzycielowi na możliwie szybkie odzyskanie należnych mu środków, a kupującemu wierzytelność na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego wobec dłużnika.

Zbyt wysokie koszty komornicze

Pamiętaj, że na postanowienie komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na czynność komornika do sądu rejonowego.

Upadłość konsumencka - mity i porady

Na temat upadłości konsumenckiej istnieje bardzo wiele mitów oraz porad, które mogą  w ostatecznym rozrachunku wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Regulacje dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej popularnie zwanego upadłością konsumencką możemy odnaleźć w ustawie prawo upadłościowe w art. 4911 i następnych.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, prawnik Łódź, adwokat w Zgierzu, adwokat Ozorków, porady prawne Łódź, porady prawne Ozorków, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź alimenty, adwokat Zgierz sprawy karne, odszkodowania Zgierz, dochodzenie odszkodowań Łódź