Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym z Klientów.

Na wysokość honorarium adwokackiego mają wpływ m.in.: przedmiot sprawy, stopień jej skomplikowania, ilość czynności niezbędnych do wykonania w toku całego postępowania, etap na jakim jest postępowanie sądowe, przypuszczalny czas trwania sprawy, termin wykonania usługi, odległość sądu/organu od siedziby kancelarii.  adwokat Łódź


adwokat łódź porada prawna adwokat Piotr Sęk adwokat Ozorków