Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Adwokat
Piotr Sęk

Podkreślenie Adwokata

ADWOKAT ŁÓDŹ- ZGIERZ

Adwokat Piotr Sęk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W toku studiów wielokrotnie nagradzany za wybitne wyniki w nauce listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Prawnik Piotr Sęk dostał się na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego w całym wojewódzkie łódzkim, po czym po trzech latach aplikacji złożył państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł adwokata. Adwokat Piotr Sęk swoje kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku renomowanych łódzkich kancelariach adwokackich, w Fundacji Academia Iuris, a także w kancelarii notarialnej.

Mecenas Piotr Sęk może poszczycić się kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych jak i indywidualnych oraz reprezentacją Klientów przed Sądami Powszechnymi, Administracyjnymi oraz organami ścigania na terenie całego kraju. Adwokat Piotr Sęk prowadzi praktykę ogólną, niemniej specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym (w tym prawie rodzinnym, spadkowym, odszkodowawczym, roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce lekarskiej), w prawie karnym (w tym prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a także w prawie administracyjnym.

Kancelaria Adwokacka Adw. Piotra Sęka doradza i stara się skutecznie rozwiązywać problemy swoich Klientów. Priorytetem, który kieruje naszym działaniem jest zapewnienie profesjonalnie świadczonych usług, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do jak najkorzystniejszych dla naszych Klientów rozwiązań.

 

KEYWORDS: ADWOKAT ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT OZORKÓW, ADWOKAT ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, KANCELARIA ADWOKACKA ŁÓDŹ, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, ODSZKODOWANIA ZGIERZ, ADWOKAT ŁÓDŹ, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ŁÓDŹ, ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH ŁÓDŹ, PORADY PRAWNE ŁÓDŹ, ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT ZE ZGIERZA, ADWOKAT ŁÓDŹ ROZWODY

Adw. Piotr Sęk

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, adwokat Aleksandrów Łódzki, Kancelaria Adwokacka Łódź, odszkodowania Łódź, dochodzenie odszkodowań Zgierz, porady prawne Łódź, dobry adwokat Łódź, adwokat sprawy karne Łódź, dobry adwokat Zgierz